Type to search

Bezpiecznie z ratownikami nad Wisłą

Podziel się

Ratownicy z Grupy Ratownictwa PCK Warszawa oraz Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego s12 udzielą pomocy zarówno ofiarom podtopień, zbytniego nasłonecznienia, kłopotów z krążeniem, a także w przypadku zranień czy złamań.

Dwuosobowe zespoły ratowników, członków jednostek bezpośrednio realizujących projekt, wyposażona są w sprzęt ratowniczy i środki medyczne. Patrole maja do  dyspozycji quad o napędzie 4×4. Pojazd ten będzie używany do transportu ratowników i ich wyposażenia bezpośrednio na miejsce interwencji.  

Patrole od tego weekendu są obecne na prawym brzegu Wisły do 23 września, w dni, w których odpoczywających i przebywających na wodzie, jest najwięcej:
– w piątki od godz. 18.00 do godz. 22.00,
– w soboty od godz. 14.00 do godz. 22.00,
– w niedziele od godz. 14.00 do godz. 20.00.

Dodatkowo, ratownicy zaangażują się w przekazanie plażowiczom najważniejszych zasad bezpiecznego pobytu nad wodą, porad mówiących o unikaniu zagrożeń i korzystania ze sprzętu pływającego, wzorów znaków informacyjnych, a także numerów alarmowych. Na plażach będzie także możliwość pogłębienia wiedzy, w formie zajęć praktycznych, na temat udzielania pierwszej pomocy.

Miejscem stacjonowania zespołu ratowników jest istniejąca infrastruktura na Poniatówce, funkcjonująca w ramach Letniej strefy rekreacji Dzielnicy Wisła. W razie wypadku ratowników należy wezwać dzwoniąc pod nr 112.
Ratownicy podczas akcji będą wykorzystywać sprzęt m.in. zakupiony przez m.st. Warszawę.