Type to search

Budżet partycypacyjny – startuje szósta edycja

Podziel się

– Cieszę się, że wkrótce mieszkańcy będą mogli zgłaszać pomysły w kolejnej, szóstej edycji warszawskiego budżetu partycypacyjnego. Będzie można głosować na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie. Ważne było dla nas, aby móc podzielić dzielnice na mniejsze obszary. O taką możliwość wnioskowało wielu mieszkańców – uwzględniliśmy to w przyjętej uchwale – mówi Magdalena Roguska, radna m.st. Warszawy.

Na kształt tegorocznej edycji wpłynęły wyniki konsultacji społecznych i wymogi z ustawy o samorządzie gminnym, która w 2018 r. uregulowała zasady przeprowadzenia budżetu partycypacyjnego, jedną z regulacji był to, że to radni nowej kadencji ustalają zasady przeprowadzania budżetu partycypacyjnego. W związku z koniecznością ukonstytuowania się nowej rady miasta, 6. edycja budżetu partycypacyjnego zacznie się trochę później niż poprzednie.

Projekt uchwały to efekt prac radnych, urzędników, a także mieszkańców, którzy w ramach dwóch tur konsultacji społecznych zgłosili ponad 500 uwag i propozycji jak ulepszyć budżet partycypacyjny. Tak duże zainteresowanie pokazuje jak ważny jest to mechanizm dla warszawiaków – mówi Ewa Kolankiewicz, dyrektorka Centrum Komunikacji Społecznej.

Co nowego w szóstej edycji?

  1. 77 mln złotych, czyli o ponad 12 mln więcej niż w poprzednim roku na realizację projektów warszawiaków. Będzie można zgłaszać projekty dzielnicowe, ale również ogólnomiejskie, dotyczące całego miasta lub kilku dzielnic.
  2. To samo kryterium ogólnodostępności będzie obowiązywało we wszystkich dzielnicach. Do tej pory każdy dzielnicowy zespół ds. budżetu partycypacyjnego ustalał niezależnie od innych zespołów definicję ogólnodostępności. Projekty, które w jednej dzielnicy spełniały warunek ogólnodostępności, w innej już nie i nie mogły być realizowane. Zmiana jest odpowiedzią na uwagi mieszkańców zgłaszane podczas konsultacji społecznych. Wprowadzona zmiana ujednolici zasady.
  3. Dzielnice mogą się podzielić na mniejsze obszary, ale bez możliwości dzielenia kwoty. W każdym obszarze do realizacji przechodzi projekt, który uzyskał największą liczbę głosów oraz zagłosowało na niego co najmniej 50 mieszkańców.  Pozostałe projekty przechodzą do realizacji, gdy otrzymają największą liczbę głosów do wyczerpania ogólnej kwoty w danej dzielnicy. Zwiększy to szanse na realizację przynajmniej jednego projektu w mniejszych obszarach, rzadziej zaludnionych.
  4. Zmieniają się zasady głosowania – mieszkaniec będzie mógł głosować na maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym i 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. W poprzednich edycjach mieszkańcy głosowali do puli środków przeznaczonych na obszar, czyli „do kwoty”.
  5. Zmieniła się liczba wymaganych podpisów na liście poparcia projektu: projekty dzielnicowe – 20 podpisów mieszkańców danej dzielnicy, projekty ogólnomiejskie – 40 podpisów mieszkańców Warszawy.
  6. Więcej naszych głosów decyduje o wyłonieniu projektów do realizacji. Na poziomie ogólnomiejskim projekt będzie musiał uzyskać co najmniej 100 ważnych głosów, zaś na poziomie dzielnicowym co najmniej 50.
  7. Powstanie miejski zespół ds. budżetu partycypacyjnego – wynika to z wprowadzenia możliwości zgłaszania projektów na poziomie ogólnomiejskim i zastosowania analogicznej procedury jak na poziomie dzielnicowym. Zadania będą takie same jak w zespołach dzielnicowych.

Przypomnijmy, warszawiacy od 2014 roku mają możliwość decydowania o tym, na co zostają wydane środki z budżetu miasta i wpływ na realną zmianę swojego najbliższego otoczenia.  Kolejne edycje budżetu partycypacyjnego pokazują, że mieszkańcy coraz chętniej angażują się w życie miasta. Każdy mieszkaniec może zgłosić pomysł i mieć wpływ na to jak będzie się rozwijała stolica. Pomysły zmieniają Warszawę, ale również zmieniają funkcjonowanie urzędu, urzędnicy bardziej słuchają mieszkańców i są otwarci na ich potrzeby. Efekty zrealizowanych projektów budżetu partycypacyjnego widać w całej Warszawie – w przestrzeni miejskiej pojawiają się nowe ławki do odpoczynku, chodniki, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, nowe ścieżki rowerowe, siłownie plenerowe. Dokładnie tam, gdzie wskazali mieszkańcy zostały zrealizowane także projekty takie jak: warsztaty w domach kultury, dzielnicowe festiwale, zajęcia sportowe, kursy pierwszej pomocy.

Od roku 2014 warszawiacy zdecydowali o podziale ponad 262 mln zł, zgłaszając blisko 12 500 projektów i wybierając spośród nich do realizacji 3400. W tym roku, w szóstej edycji budżetu partycypacyjnego warszawiacy będą mogli po raz pierwszy zgłaszać projekty obejmujące swoim zasięgiem cała Warszawę.

Realizacja projektów z poprzednich edycji:

1.edycja 97 % (327 zrealizowanych projektów), 2. edycja 94 % (613 zrealizowane projekty), 3. edycja 90 % (696 zrealizowane projekty), 4. edycja 75% (657 zrealizowane projekty).

Więcej informacji o realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego https://twojbudzet.um.warszawa.pl/