Type to search

Dodatkowe odbiory śmieci z terenu Mokotowa

Podziel się

Podczas dodatkowych odbiorów w środę, 15 sierpnia na ulice Mokotowa wyjedzie około 45 oznakowanych śmieciarek MPO oraz 140 pracowników. Skierowanie dodatkowych ekip do dzielnicy Mokotów nie zaburzy odbioru odpadów w pozostałych 10 dzielnicach obsługiwanych przez Spółkę, ponieważ wyjazdy interwencyjne odbywają niezależnie od harmonogramu odbioru. Wstępny plan odbioru odpadów w dniu 15 sierpnia br. przewiduje m.in. realizacje co najmniej 5 tras interwencyjnych w ramach zgłoszeń i reklamacji oraz dokończenie „trasówek” z 13 i 14 sierpnia z odbiorem wszystkich frakcji odpadów tj. zmieszanych, segregowanych suchych, frakcji szklanej, zielonej oraz wielkogabarytowej. 

W miniony weekend ekipy MPO odebrały od mieszkańców Mokotowa ponad 550 ton odpadów z ponad 2 tysięcy punków odbioru. Od dnia rozpoczęcia obsługi mieszkańców Mokotowa, czyli od 1 sierpnia ekipy MPO dotarły do prawie wszystkich punktów odbioru odpadów. W sobotę i niedzielę (13 i 14 sierpnia) załogom nie udało się odebrać odpadów z kilkudziesięciu altan, głównie z powodu braku możliwości dostania się do nich, np. przez zamknięty wjazd na teren chronionych osiedli czy też nieprzejezdną drogę blokowaną przez źle zaparkowane auta. Pracownicy odbierają wszystkie odpady, tzn. opróżniają zarówno pojemniki, jak również zabierają odpady pozostawione „luzem” w altanach lub przed altanami. Z informacji, które docierają od mieszkańców Mokotowa potwierdzonych przez inspekcje pracowników Urzędu wynika, że z każdym dniem sytuacja ulega widocznej poprawie. 

Miasto stołeczne Warszawa stale monitoruje sytuację związaną z odbiorem odpadów komunalnych na terenie dzielnicy Mokotów. W terenie są pracownicy Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Urzędu Dzielnicy Mokotów kontrolujący realizację umowy przez MPO, które od 1 sierpnia jest odpowiedzialne za odbiór odpadów z tej dzielnicy. Na terenie Mokotowa codziennie od godz. 6.00 do 22.00 pracuje kilkadziesiąt samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów, wspieranych przez mniejsze pojazdy i 2 załogi interwencyjne. 

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o informację za pomocą Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115  Urzędu m.st. Warszawy. Zespół konsultantów odpowiada na pytania i zgłoszenia mieszkańców (również te dotyczące nieprawidłowości w odbiorze odpadów) poprzez aplikację mobilną, stronę internetową, czat, e-mail oraz telefon.