Type to search

Kolejne nieruchomości odzyskane dla miasta

Podziel się

Kolejne nieruchomości wracają do zasobów miasta i Skarbu Państwa. W ostatnich tygodniach podpisano trzy decyzje umorzeniowe dotyczące:

  • nieruchomości przy ul. ul. Brylowskiej i Sławińskiej na Woli – obecnie to tereny przy ul. M. Kasprzaka, Szarych Szeregów i Sławińskiej (tereny Szpitala Wolskiego im. Anny Gostyńskiej oraz tereny PKP).
  • nieruchomości przy ul. Rajgrodzkiej 17 na Targówku (droga publiczna, część niezabudowanego placu na terenie mieszkaniowym)
  • nieruchomości przy ul. Sroczej 6 na Targówku – obecnie to teren przy ul. Księcia Ziemowita i Dziewanny (wchodzi w skład działki w użytkowaniu wieczystym osób trzecich).

Przypomnijmy. We wrześniu 2016 r. weszła w życie mała ustawa reprywatyzacyjna (Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy), która wprowadziła m. in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. „śpiochów (reguluje to art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami), czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania.

W lutym ubiegłego roku rozpoczęto publikacje ogłoszeń o „śpiochach”. Łącznie w czternastu partiach ukazały się ogłoszenia dotyczące 206 takich nieruchomości.

W styczniu br. w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne. Ogółem wydano 44 decyzje dotyczące tzw. śpiochów, dzięki czemu miasto odzyskało 38 nieruchomości, w których znajduje się 113 lokali komunalnych. 

Tych 113 rodzin ma już zabezpieczoną przyszłość. Roszczenia zostały umorzone. A to wszystko dzięki naszej „małej ustawie reprywatyzacyjnej”, która pozwoliła nam odzyskać już sto nieruchomości. Niestety nadal nie ma dużej ustawy reprywatyzacyjnej i nie wszyscy lokatorzy mogą spać spokojnie – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Od roszczeń uwolniono też 57 nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne, takich jak szkoły, przedszkola czy domy opieki.

Ogółem, po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, do 30 czerwca br. wydano już 288 decyzji, w tym 136 odmownych.