Type to search

Konsultacje społeczne: jakie mieszkania dla warszawiaków?

Podziel się

Konsultacje społeczne: jakie mieszkania dla warszawiaków?

Konsultacje społeczne: jakie mieszkania dla warszawiaków?

Zasób lokali komunalnych w stolicy do 2030 roku ma się zwiększyć do ponad 100 tysięcy. Program „Mieszkania 2030” określi, jakie mają być te mieszkania, ich standard, a nawet wpływ na bioróżnorodność miasta, dlatego już dziś zapraszamy warszawiaków do konsultowania proponowanych rozwiązań.

W grudniu 2017 r. Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030, która określa kierunki rozwoju na lata 2018-2030. Program Mieszkania2030 doprecyzowuje te założenia. Do 2030 r. zasób miejskich mieszkań zwiększy się do ponad 100 tysięcy, a żeby tak się stało trzeba dostarczyć 15 tysięcy nowych lokali. Chodzi o to, by w Warszawie mógł zamieszkać każdy, kto się na to zdecyduje – bez względu na wiek czy dochody, w tym osoby, które nie mogą pozwolić sobie na kupno lub wynajem mieszkania na rynku komercyjnym.

Program realizuje jeden z celów Strategii Rozwoju Warszawy – #Warszawa2030 „Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań”, zgodnie z założeniem, że mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb, której sposób zaspokojenia oddziałuje na inne aspekty życia, takie jak relacje społeczne czy funkcjonowanie miasta. Prowadzona polityka mieszkaniowa umożliwi tworzenie osiedli i mieszkań z uwzględnieniem wymogów osób w różnym wieku, co sprzyja wzmacnianiu różnorodności społecznej.

Program wprowadza także Warszawski Standard Mieszkaniowy. Ujęte w nim wytyczne będą obowiązywać przy inwestycjach realizowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa na należących do niego terenach. Dokument zawiera zbiór zasad i wytycznych łatwych do zastosowania podczas remontów, modernizacji, wyposażania i wykończenia nieruchomości m.st. Warszawy przeznaczonych na cele mieszkalne. Dla prywatnych firm z branży budowlanej Standard posłuży za kodeks dobrych praktyk. Warszawa wprowadza go jako pierwsze miasto w Polsce.

Program poświęca także wiele miejsca zagadnieniom bioróżnorodności w inwestycji. Warszawa jest miastem, które na swoim obszarze, poza zielenią urządzoną, ma dużo terenów leśnych oraz niezurbanizowanych, co stwarza dogodne warunki dla bytowania zwierząt. Program Mieszkanie2030 ma na celu uwzględnienie również potrzeb tych mieszkańców stolicy.

Wszystkich warszawiaków, którzy chcieliby porozmawiać o przygotowywanym dokumencie oraz przedstawić swoje uwagi zapraszamy na spotkania:

  • 15 października, 17:00 – 19:30, Centrum Społeczne, ul. Paca 40 lub
  • 16 października, 12:00 – 14:30, Międzypokoleniowa Klubokawiarnia, ul. Anielewicza 3/5
  • 25 października, 17:00 – 20:00, OSiR, ul. Polna 7A.

Uwagi do dokumentu można przesyłać na adres: mieszkania2030@um.warszawa.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Biura Polityki Lokalowej przy ul. Canaletta 2.

Konsultacje trwają do 5 listopada 2018 roku.

opublikowano 11 października 2018r.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *