Type to search

Miasto odzyskuje „śpiochy” – pięć kolejnych decyzji

Podziel się

W tym tygodniu podpisano kolejnych pięć decyzji umorzeniowych dotyczących:

  • nieruchomości przy ul. Osieckiej 54 na Pradze-Południe, obecnie to droga publiczna, ciąg ul. Osieckiej i ul. Pustelnickiej,
  • nieruchomości przy Kobzowej T1 na Ochocie, obecnie to teren przy ulicy Lirowej 14 i 16,
  • nieruchomości przy ul. Kopińskiej 13 na Ochocie, obecnie to fragment drogi pasa zieleni i chodnika w ciągu ul. Kopińskiej,
  • nieruchomości ul. Węgierskiej 15 na Ochocie, obecnie to działka Skarbu Państwa na której znajduje się Dom Studencki „Babilon” Politechniki Warszawskiej przy ul. Kopińskiej 12/16 (umorzenie do innej części nieruchomości wydano w marcu br.),
  • nieruchomości przy ul. Puławskiej 162 na Mokotowie, obecnie to teren przy ul. Puławskiej 158/164 oraz działki na których znajduje się budynek mieszkalny, w którym są 42 lokale miejskie.

Przypomnijmy. We wrześniu 2016 r. weszła w życie mała ustawa reprywatyzacyjna (Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy), która wprowadziła m. in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. „śpiochów (reguluje to art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami), czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania.

W lutym ubiegłego roku rozpoczęto publikacje ogłoszeń o „śpiochach”. Łącznie w szesnastu  partiach ukazały się ogłoszenia dotyczące 210 takich nieruchomości.

W styczniu br. w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne. Ogółem wydano 56 decyzji dotyczących tzw. śpiochów, dzięki czemu miasto odzyskało 48 nieruchomości, w których znajdują się 234 lokale miejskie.