Type to search

Nagrody Prezydenta Warszawy dla najlepszych nauczycieli

Podziel się

Przed uroczystością, o godz. 10.30 zapraszamy przedstawicieli mediów na briefing prasowy (Zamek Królewski, przed Salą Koncertową) dotyczący kondycji stołecznej oświaty. W briefingu udział weźmie Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy oraz Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie m.st. Warszawy.

W poniedziałek zostanie uhonorowanych 92 nauczycieli i nauczycielek. To podziękowanie za efektywne nauczanie i wychowywanie młodych ludzi, za opracowanie i wdrażanie autorskich programów, inspirowanie i przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach, rozbudzanie i rozwijanie talentów artystycznych i sportowych uczniów. Nagrodzeni są także ci, którzy swój czas poświęcają uczniom z trudnościami w nauce, potrzebującym pomocy i wsparcia.

Nauczyciele w Warszawie

W stołecznych publicznych szkołach i przedszkolach pracuje ponad 30 tys. nauczycieli. To dobrze wykształcona, doświadczona kadra, która dba o jakość edukacji w naszych placówkach. 38,6 procent to nauczyciele dyplomowani, 27,7 procent – mianowani. Najwięcej nauczycieli pracuje w szkołach podstawowych (17,2 tys.) i w szkołach ponadpodstawowych (7,8 tys.).

„Deforma” oświaty ma wpływ na nauczycieli

Ten rok nie należy do łatwych – dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów. Zmieniona sieć szkół wskutek wygaszenia gimnazjów, nauka na zmiany w szkołach podstawowych, trudna sytuacja w przedszkolach jako konsekwencja podwyższenia wieku obowiązku szkolnego, problemy kadrowe w placówkach, to stało się rzeczywistością.

Brak stabilnej kadry nauczycielskiej – nauczyciele „objazdowi” oraz wakaty w szkołach to jeden ze skutków „deformy” oświaty w Polsce. Po raz pierwszy w stołecznych placówkach brakuje aż 1590 nauczycieli, najwięcej w szkołach podstawowych (1027 osób). W przedszkolach jest 228 wakatów, a w liceach i technikach – 206. Przede wszystkim brakuje osób do opieki w szkolnych świetlicach i nauczycieli wspomagających dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Za mało jest matematyków, anglistów, polonistów. 

Blisko 400 nauczycieli zatrudnionych jeszcze w ubiegłym roku w gimnazjum (czyli uczący w oddziałach gimnazjalnych) nie pracuje już w szkolnictwie publicznym. Część osób odeszła do szkolnictwa niepublicznego, a część z zawodu.

Pogłębia się zjawisko „nauczyciela objazdowego”, czyli pracującego w dwóch lub trzech szkołach. To również efekt zmian programowych i systemu edukacji. W minionym roku szkolnym 2066 nauczycieli pracowało w dwóch szkołach, w tym – już 2264 (w roku szk. 2016/2017 – 165). To blisko 14-krotny wzrost w porównaniu z 2016 rokiem! W trzech i więcej szkół pracują 273 osoby (w roku szk. 2016/2017 – 11).

Warszawa docenia nauczycieli

Utrzymanie wysokiego poziomu edukacji w stołecznych szkołach w czasie ogólnopolskich zmian oświatowych to priorytet dla władz Warszawy. Staramy się wszelkimi sposobami ograniczać negatywne skutki tych zmian. Mimo wysokich kosztów wdrażania zmian oświatowych, przy jednocześnie niewystarczającej ministerialnej subwencji, zapewniliśmy podwyżki wynagrodzeń dla wychowawców i dyrektorów szkół. To w Warszawie nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne. Oferujemy bogatą paletę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, finansowanych z budżetu miasta. Pamiętamy jednocześnie o zapewnieniu bezpłatnego doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, darmowych przejazdach uczniów, bezpłatnych przedszkolach.

Od 2006 r. pensje nauczycieli wzrosły średnio o 59% (2006 – 3191 zł, 2018 – 5073 zł). Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio to 600 zł miesięcznie. Dodatki dla najlepszych nauczycieli sięgają nawet 1200 zł. W innych miastach są one znacznie niższe: Wrocław, Kraków – ok. 300 zł, Lublin – ok. 200 zł, Poznań i Łódź – ok. 150 zł, Gdańsk – 140 zł. Pamiętamy również o pracownikach administracji i obsługi. To ponad 12,5 tys. osób. W trakcie ostatnich 12 lat pensja tych pracowników wzrosła o 77% (2006 – 1893 zł, 2018 – 3 362 zł). Ostatnie podwyżki pensji dla tej grupy zawodowej, średnio o 300 zł miesięcznie, miały miejsce we wrześniu 2017 r.

Od września wychowawcy warszawskich szkół i przedszkoli mają wyższy dodatek – wzrósł on do 380 zł. O 50 zł wzrosną również dodatki dla wychowawców w przedszkolach. Zmiana dotyczy blisko 11 tys. wychowawców, czyli 40 procent nauczycieli. Bardzo dużym wyzwaniem dla kadry kierowniczej szkół ponadpodstawowych będzie konieczność przyjęcia podwójnego rocznika uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Wymaga to odpowiedniego przygotowania placówek i kadry nauczycielskiej. Od września 2018 r. pensja dyrektorów szkół zwiększy się średnio o 1000 zł. Wyższy dodatek otrzymają także dyrektorzy przedszkoli (o 500 zł więcej), wicedyrektorzy szkół i przedszkoli oraz kadra zarządzająca innymi placówkami oświatowymi. Łącznie na zwiększenie dodatków w 2018 r. miasto przeznaczy 15 mln zł, a w 2019 r. – 45 mln zł.