Type to search

Nowa siedziba stołecznego Urzędu Pracy

Podziel się

Dbamy o wszystkich warszawiaków, którzy chcą być aktywni na rynku pracy. Po Centrum Przedsiębiorczości Smolna i Centrum Kreatywności Targowa, dzisiaj otwieramy nową siedzibę Urzędu Pracy. Jest ona dla mnie szczególnie ważna, ponieważ dedykowana przede wszystkim tym, którzy na co dzień muszą pokonywać różne bariery wynikające z niepełnosprawności – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent stolicy.

To trzecia lokalizacja stołecznego Urzędu Pracy. Pierwsza siedziba przy ul. Ciołka 10a obsługuje mieszkańców lewobrzeżnej Warszawy poszukujących pracy, a druga przy ul. Grochowskiej 171b – osoby mieszkające po prawej strony stolicy.

Do nowo otwieranego budynku przeniesie się Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych, w którym będą się mogli zarejestrować warszawiacy z niepełnosprawnościami ze wszystkich dzielnic. Przy ul. Młynarskiej będzie również się mieścił Dział Ofert Pracy, obsługujący pracodawców w zakresie krajowych ofert pracy oraz odbioru informacji starosty i zezwoleń na pracę sezonową, wymaganych przy zatrudnianiu cudzoziemców.

Na parterze budynku znajduje się 12 stanowisk obsługi, które są dostosowane do obsługi osób na wózkach. W wyposażeniu znajduje się także przenośna pętla indukcyjna z systemem FM dla osób niedosłyszących oraz usługa tłumacza języka migowego on-line.

Dwukondygnacyjny lokal zajmuje powierzchnię blisko 450 m². Przebudowana została cała przestrzeń lokalu, powstała nowa klatka schodowa i antresola, dodatkowo lokal został wyposażony w platformę uwzględniającą potrzeby osób poruszających się zarówno na wózkach jak i skuterach. Ściany działowe zbudowano w technologii lekkiej, a ściany przeszklone wyposażono w kontrastowe pasy, stanowiące istotną informację dla osób słabowidzących. Posadzki wykonane są z gładkiego antypoślizgowego materiału zapewniającego swobodny przejazd wózkiem. Z kolei oświetlenie jest dobrane i zamontowane w taki sposób, by nie powodowało efektu olśnienia u użytkowników lokalu. Na pierwszym piętrze będzie się mieścił Dział Ofert Pracy, obsługujący pracodawców oraz sala konferencyjna wyposażona w pętlę indukcyjną.

Dział Ofert Pracy rozpocznie swoją działalność w nowej siedzibie od poniedziałku 23 lipca, natomiast Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – w poniedziałek, 30 lipca.

Koszt przygotowania lokalu na potrzeby Urzędu Pracy m.st. Warszawy to 2 mln zł.

Miasto otwarte i dostępne dla wszystkich

Warszawa prowadzi szereg działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w różnych obszarach. W 2010 roku stołeczni radni przyjęli Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, który wyznacza priorytety i kierunki w zakresie m.in. edukacji, zabezpieczenia społecznego, kultury, sportu, zdrowia, rynku pracy, transportu czy dostępności infrastruktury miasta.

Na rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami w Warszawie w latach 2008 – 2018 miasto przeznaczyło ponad 225 mln zł.

Od 2017 r. na zlecenie ratusza, Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” realizuje projekt „Praca dla Nas!”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia niepracujących osób z różnymi niepełnosprawnościami na rynku pracy, a w szczególności wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie kompetencji osób z niepełnosprawnościami do pracy w Urzędzie m.st. Warszawy. Środki, jakie miasto przeznaczyło na ten cel na lata 2017-2019, to 2,7 mln zł. Zadanie realizowane jest w ramach Warszawskiej Agencji Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami

W ramach dofinansowania ze środków unijnych, miasto realizuje obecnie kilka projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Są to przykładowo: „Start do pracy” – program aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy, „Samodzielny w domu/samodzielny w środowisku”, „Warszawski zintegrowany system leczenia i wspierania środowiskowego osób z zaburzeniami psychicznymi – testowanie i wdrażanie”. Łączna wartość środków z Unii Europejskiej, jakie miasto pozyskało na ten cel to blisko 14,5 mln zł.

Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy

Na koniec 2017 r. w ewidencji Urzędu Pracy m.st. Warszawy było zarejestrowanych 1800 osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych i poszukujących pracy, które deklarowały gotowość do podjęcia zatrudnienia. W ciągu całego roku zarejestrowało się 2175 bezrobotnych i 601 poszukujących pracy osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jednocześnie w tym samym roku w dyspozycji Urzędu Pracy m.st. Warszawy pozostawało 3120 wolnych miejsc pracy, dedykowanych wyłącznie osobom z niepełnosprawnościami lub miejsc pracy, w których pracodawca kierował oferty  do osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych (wzrost o 6,9 proc. w stosunku do 2016 r.).