Type to search

Ogłaszamy konkurs na koncepcję modernizacji „Polonii”

Podziel się

W spotkaniu udział wezmą: Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Paweł Lech, radny m.st. Warszawy, Marlena Happach, architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Janusz Samel, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji. 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym, funkcjonalnym i użytkowym koncepcji modernizacji obiektów sportowych oraz zagospodarowania terenu ośrodka przy ul. Konwiktorskiej 6.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat obiekt przy ul. Konwiktorskiej przeszedł szereg remontów i modernizacji. Łącznie w latach 2007-2017 na wszystkie prace na „Polonii”, z budżetu m.st. Warszawy, wydatkowanych zostało ponad 41,5 miliona złotych.

Wśród wykonanych prac znalazły się m.in. modernizacja płyty głównej boiska, budowa systemu kontroli dostępu w tym identyfikacji kibiców, a sam stadion dostosowano do prowadzenia rozgrywek, zgodnie z wymogami UEFA. Wykonano także kompleksową modernizację boiska bocznego, które jest teraz dobrze oświetlone (500 lx), a zmagania sportowe prowadzone są na nowoczesnej sztucznej murawie. Dzięki przeprowadzonym pracom boisko boczne spełnia standardy niezbędne do prowadzenia trzecioligowych rozgrywek. Gruntowny remont przeszła również hala basenowa i jej zaplecze sanitarno-szatniowe wraz z modernizacją instalacji uzdatniania wody i wentylacji na basenie, a na hali do koszykówki pojawił się nowy parkiet. We wrześniu zakończyliśmy również modernizację wentylacji mechanicznej w hali sportowej ośrodka. Teraz czekają nas kolejne zmiany.