Type to search

Ostatni tydzień na zgłoszenia do Plebiscytu na najlepszych sportowców

Podziel się

– Warszawscy zawodnicy i ich imponujące sportowe historie napawają nas dumą i przynoszą wiele pozytywnych emocji i wzruszeń. To już 19. odsłona Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy, który jest znakomitą okazją, aby podziękować naszym reprezentantom za ciężką pracę, wielką pasję i spektakularne osiągnięcia na arenach Europy i świata. Trzymam kciuki za wszystkich kandydatów i życzę im dalszych sukcesów – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu wśród mieszkańców Warszawy, a także wyróżnienie zawodników, którzy sławili stolicę na arenach Europy i świata. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w następujących kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku, Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku, Trener Roku, Sportowa Osobowość Roku, Najpopularniejszy Sportowiec Roku, Sportowa Impreza Roku oraz Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku.

Laureaci w kategoriach „Najpopularniejszy Sportowiec Roku”, „Sportowa Impreza Roku” oraz „Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku” zostaną wyłonieni w powszechnym głosowaniu internautów. Wyboru zwycięzców w pozostałych kategoriach dokona Kapituła Plebiscytu, której przewodniczy Tomasz Majewski, a zasiadają w niej również m.in. Dorota Idzi, Robert Korzeniowski, Erwina Ryś-Ferens, Teresa Sukniewicz-Kleiber, Ryszard Szurkowski, Andrzej Supron.

Zgłoszeń kandydatur do wszystkich kategorii mogą dokonywać właściwe polskie związki sportowe lub okręgowe związki sportowe, kluby sportowe z siedzibą w Warszawie, właściwe organizacje krajowe prowadzące działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, inne osoby prawne lub fizyczne, organizatorzy imprez sportowych, jak również Prezydent m.st. Warszawy z własnej inicjatywy.

Pretendenci do tytułów „Najlepszy Sportowiec Roku” oraz „Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku” w mijającym roku musieli osiągnąć sukces na zawodach rangi mistrzostw świata, mistrzostw Europy lub pucharów świata.

Uprawnione podmioty mogą zgłaszać aplikacje również w kategoriach: „Trener Roku” – którego podopieczni w 2018 r. osiągali sukcesy podczas ww. wydarzeń sportowych, „Sportowa Impreza Roku” –  imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane w 2018 r. na terenie m.st. Warszawy oraz „Sportowa Osobowość Roku” – kandydat, którego postawa sportowa zasługuje na szczególne wyróżnienie zarówno za jednorazową postawę w danym roku kalendarzowym oraz za całokształt działalności na rzecz warszawskiego sportu. Nową kategorią w Plebiscycie jest „Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku”, do której mogą zostać zgłoszone drużyny gier zespołowych klubów sportowych z siedzibą w Warszawie.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród XIX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2018 roku odbędzie się na początku 2019 roku podczas Gali Mistrzów Sportu Warszawy w hali widowiskowo-sportowej „Arena Ursynów”.

Zgłoszeń kandydatów do poszczególnych kategorii Plebiscytu można dokonywać w formie elektronicznej na adres plebiscyt@um.warszawa.pl lub papierowej na adres Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy (pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa). Aplikacje powinny być nadesłane na właściwych formularzach (zgodnie z zarządzeniem Prezydent m.st. Warszawy) do czwartku, 15 listopada. Formularze można pobrać ze strony internetowej Plebiscytu.

Stowarzyszenia proszone są również o dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku zawodnika/trenera lub zdjęcia z imprezy, które będzie wykorzystane do celów promocyjnych związanych z organizacją XIX Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2018 roku.

Organizatorami Plebiscytu są Miasto Stołeczne Warszawa, Stołeczna Estrada oraz Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Poprzedni Artykuł
Następny Artykuł