Type to search

Realizacja budżetu Warszawy w 2018 roku

Podziel się

Rozbudowa II linii metra, budowa szkół, przedszkoli i żłobków oraz modernizacje dróg, to najbardziej strategiczne inwestycje w 2018 r. Stołeczni radni zdecydowali o zatwierdzeniu sprawozdania i udzieleniu prezydentowi stolicy absolutorium z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok.