Type to search

Siedem kolejnych nieruchomości bez roszczeń

Podziel się

„Mała” ustawa daje nam narzędzia do realnych działań, dzięki którym uwalniamy nieruchomości od roszczeń. Pomaga nam ratować szkoły, przedszkola, szpitale, tereny zieleni. W ciągu dziesięciu miesięcy umorzyliśmy postępowania wobec 54 nieruchomości. Na jej podstawie nie zwróciliśmy również 58 nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. Cały czas jednak, mimo wielu zapowiedzi, nie została uchwalona duża ustawa reprywatyzacyjna, która dałaby nam możliwość rozprawienia się z dekretem Bieruta raz na zawsze! – dodaje prezydent miasta.

Mała ustawa reprywatyzacyjna działa – http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/dwa-lata-z-ma-ustaw-reprywatyzacyjn. W tym tygodniu podpisano kolejne decyzje umorzeniowe dotyczące:

  • nieruchomości przy ul. Praskiej 1 na Targówku, na działce znajduje się zabytkowy drewniany budynek z 1928 r.,
  • nieruchomości przy ul. Ceglanej 19 na Woli, obecnie to teren przy ul. Pereca 21,
  • nieruchomości przy ul. Okrężnej i Żegiestowskiej na Mokotowie, obecnie to droga oraz teren na którym znajduje się siedziba komisariatu policji przy ul. Okrężnej 57,
  • nieruchomości przy ul. Krochmalnej 51 na Woli, obecnie to teren Szkoły Podstawowej nr 221 przy ul. Żelaznej 71,
  • nieruchomości przy ul. Chemicznej 5 na Targówku, obecnie to tereny mieszkaniowe,
  • nieruchomości przy ul. Słotwińskiej na Mokotowie, obecnie to tereny zielone przy ul. Statkowskiego pomiędzy Jeziorkiem Czerniakowskim a EC Siekierki,
  • nieruchomości przy ul. Grodziskiej 9 na Woli, obecnie to droga i tereny kolejowe. 

Dwa lata temu, we wrześniu 2016 r. weszła w życie mała ustawa reprywatyzacyjna (Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy), która wprowadziła m. in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. „śpiochów (reguluje to art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami), czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania.

W lutym 2017 r. rozpoczęto publikacje ogłoszeń o „śpiochach”. Łącznie w osiemnastu partiach ukazały się ogłoszenia dotyczące 213 takich nieruchomości.

W styczniu br. w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne. Ogółem wydano ponad 60 decyzji dotyczących tzw. śpiochów, dzięki czemu miasto odzyskało 54 nieruchomości, w których znajdują się 234 lokale miejskie.