Type to search

Tegoroczny program utwardzania dróg gruntowych trwa

Podziel się

Budując i remontując ulice w sercu Warszawy, nie można zapominać o potrzebach lokalnych społeczności. Chcemy, aby mieszkańcy osiedli i domów położonych dalej od centrum stolicy także mogli w komfortowy sposób pokonać ostatnie kilometry i metry podczas dojazdów do domów. Stąd realizowany przez nas, już drugi rok, program, który bez dużych nakładów pozwala znacząco poprawić jakość infrastruktury na obszarach, które tego najbardziej potrzebują – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

To już druga edycja programu utwardzania dróg gruntowych, czyli tzw. Bitnerówek – od nazwiska Michała Bitnera, radnego i wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy, który jest pomysłodawcą projektu. W ramach poprawy jakości dróg nieutwardzonych w tym roku nową nawierzchnię uzyskały już na ulice:

 1. Inowłodzka,
 2. Jarzębinowa,
 3. Paderewskiego,
 4. Pastuszków,
 5. Ruczaj – ta wilanowska ulica to dotychczas najdłuższy odcinek drogi objętej programem. Jej długość to około 1300 metrów, dlatego prace podzielono na etapy i w tym roku dokończono roboty, które rozpoczęły się w roku ubiegłym.

Obecnie prace realizowane są na ulicach:

 1. Henryka Brodatego,
 2. Makowskiej (w przyszłym tygodniu rozpocznie się ostatni etap betonowania),
 3. Struga.

Do końca roku warszawscy drogowcy roboty prowadzić będą na ulicach:

 1. Bystra,
 2. Ciekawa, 
 3. Dudziarska, 
 4. Foliałowa, 
 5. Fortel (etap II), 
 6. Fraszka, 
 7. Gąsek, 
 8. Jesiotrowa, 
 9. Liryczna, 
 10. Literacka, 
 11. Lubuska, 
 12. Ornecka, 
 13. Platanowa, 
 14. Poezji, 
 15. Raciborska, 
 16. Radoszycka, 
 17. Rejowiecka, 
 18. Rembertowska, 
 19. Rodziewiczówny, 
 20. Szamotulska,  
 21. Szeroka
 22. Wojdyńska.

Szacowany koszt wszystkich prac to koło 10 milionów złotych.

W ubiegłym roku programem zostało objętych także ponad 30 ulic za niemal identyczną kwotę. W ramach prac w 2017 roku utwardzono ulice:

 1. 11 KUD (Ursynów),
 2. 31 KUD (Wilanów),
 3. I Poprzeczna,
 4. Bardiniego,
 5. Bodo,  
 6. Borysławska,
 7. Buchalteryjna,
 8. Burzliwa,
 9. Czarna Droga,
 10. Dobrogniewa,
 11. Działkowa,
 12. Fortel (I etap),
 13. Gierdawska,
 14. Karnicka,
 15. Kuglarska,
 16. Ku Wiśle,
 17. Łucznicza,
 18. Mazowiecka,
 19. Myśliwska,
 20. Na Skraju,
 21. Palisadowa,
 22. Pszeniczna,
 23. Rataja,
 24. Ruczaj (I etap),
 25. Semaforowa,
 26. Smosarska,
 27. Strycharska,
 28. Tytułowa,
 29. Wiktoryn,
 30. Wschodnia,
 31. Żółkiewskiego.

Głównym inwestorem projektu jest Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, a wykonawcą wszystkich robót jest miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg.

Które drogi w programie?
Drogi, które są kwalifikowane do programu muszą posiadać kategorię drogi publicznej gminnej. Ich utwardzenie polega na pokryciu pasa drogi nawierzchnią betonową lub asfaltową, bez budowania oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji, chodników itp. W ten sposób można szybko poprawić dojazd do posesji i osiedli, które wcześniej były przy drogach gruntowych słabej jakości. Zgłoszeń do programu dokonują dzielnice, a te są dalej weryfikowane.  Sprawdzana jest m.in. własność terenu, szerokość i długość ulicy, usytuowanie obiektów użyteczności publicznej, a także warunki gruntowe. Rewidowane są również plany, tj. informacje o tym czy w ciągu najbliższych kilku lat na tych drogach planowane są inwestycje polegające np. na budowie wodociągu czy oświetlenia, które wymagałyby ingerencji w ułożoną nawierzchnię.