Type to search

Warszawiacy wchodzą do Wisły – BIG JUMP 2018

Podziel się

Społeczny apel w obronie Wisły ma na celu pokazanie, jak ważna jest dla warszawiaków ochrona naturalnego środowiska. Rzeki, które nie są przegrodzone zaporami i płyną w szerokich dolinach, dają ludziom wymierne korzyści. Podczas wezbrań, tereny zalewowe gromadzą wodę, dzięki czemu chronią przed powodziami. Ponadto nurt rzeki ma zdolności samooczyszczania, co powoduje naturalne oczyszczanie wody.

Ochrona wód to wyzwanie w tak dużej metropolii, jaką jest Warszawa. Mieszkańcy stolicy mogą jednak cieszyć się z czystej, półdzikiej Wisły. Chcemy utrzymać naturalny charakter jej prawego brzegu – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy – Żyjemy w zgodzie ze środowiskiem, dlatego chronimy obszary, takie jak Natura 2000, Wyspy Zawadowskie czy Ławice Kępińskie, które są miejscem siedlisk ptaków. Ekologia determinuje zrównoważony rozwój nowoczesnych miast. Zachęcam wszystkich, żeby dołączyli się do akcji BIG JUMP i zrobili ten symboliczny gest zanurzając w wodzie choćby nogi czy ręce. Pokażmy, że los polskich rzek nie jest nam obojętny.

Warszawiacy od kilku lat mogą aktywnie spędzać czas nad brzegiem rzeki. Czystość Wisły poprawiła się. Dzięki modernizacji oczyszczalni „Czajka”, przeprowadzonej w 2012 r. przejmowane jest 100% ścieków ujętych w miejskim systemie kanalizacyjnym Warszawy. To sprawia, że odpady nie trafiają do naturalnego środowiska, a Wisła jest atrakcyjnym miejscem do rekreacji i odpoczynku.

Strategiczna inwestycja ekologiczna postawiła Warszawę w czołówce europejskich stolic, które traktują kwestie czystości wód jako priorytet. W tegorocznej edycji BIG JUMP Miasto Stołeczne Warszawa wraz z Zarządem Zieleni i Stołecznym WOPR dołącza się do akcji organizowanej przez Klub Gaja, Koalicję Ratujmy Rzeki i WWF Polska. Celem akcji jest promocja naturalnego wyglądu rzek i dbania o bezpieczeństwo mieszkańców Polski podczas roztopów.

Program Natura 2000 obejmuje swoim zasięgiem 50-kilometrowy odcinek w granicach Warszawy oraz na terenach przyległych. Warszawska część obszaru objętego programem przynależy do dziewięciu dzielnic: Wilanowa, Wawra, Mokotowa, Śródmieścia, Pragi-Południe, Pragi-Północ, Żoliborza, Bielan i Białołęki. Prawy brzeg Wisły jest niezabudowany, jedynie regulowany przy pomocy tzw. ostróg. Między wałem przeciwpowodziowym a brzegiem rzeki rosną krzewy i drzewa. Jest to obszar niezwykle cenny przyrodniczo, gdyż pozwala na zachowanie w obrębie aglomeracji warszawskiej ciągłości korytarza ekologicznego Wisły.

Szczegóły wydarzenia BIG JUMP 2018 można znaleźć tutaj.