Type to search

Warszawianka po raz drugi!

Podziel się

Pozytywne poparcie społeczne dla plebiscytu, zaangażowanie mieszkańców, zarówno na etapie zgłaszania kandydatek do „Warszawianki Roku”, jaki i podczas głosowania, miały wpływ na decyzję władz Warszawy o kontynuacji projektu. – Zaczynamy drugą edycję plebiscytu „Warszawianka Roku”. Pierwsza pokazała ogromną siłę warszawianek, pokazała kobiece DNA naszego miasta. Ten plebiscyt jest ważny – to forma podziękowania bohaterkom naszego miasta za ich zaangażowanie, codzienną pracę, a często poświęcenie dla innych. Cieszę się, że kontynuujemy ten plebiscyt. Docenienie roli kobiet dla naszego miasta, ale i wsparcie i ochrona praw kobiet jest dla mnie niezwykle ważna. Dlatego realizuję program Warszawa dla kobiet – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Warszawianka Roku 2019
Podczas drugiej edycji plebiscytu uhonorowana zostanie kobieta, która swoją działalnością zawodową lub społeczną w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i promowania Warszawy. Dla której ważne jest upowszechnianie otwartości, tolerancji, równouprawnienia oraz wartości demokratycznych. To osoba, która może poszczycić się osiągnięciami w swojej dziedzinie, ale również działalnością na rzecz kobiet, społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnej. Zgłoszenie kandydatek może nadesłać każdy! Zgłoszenia przyjmujemy do 16 czerwca. Kandydatkę zgłosić można: – elektronicznie oraz w formie papierowej – więcej informacji na stronie www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku. Z przesłanych zgłoszeń kapituła wybierze 10 nominowanych kobiet. Jesienią zaprosimy warszawianki i warszawiaków do głosowania. Laureatkę tegorocznej nagrody poznamy 9 października podczas uroczystej gali.

Tytuł specjalny
Zgodnie z założeniami plebiscytu, możliwe jest przyznanie tytułu specjalnego, tematycznie związanego z kontekstem społecznym bieżącej edycji.  W 1918 roku, kobiety w Polsce wywalczyły prawa wyborcze. To był kamień milowy na drodze do równouprawnienia w Polsce. Z tej okazji zeszły rok został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Rokiem Praw Kobiet. Rocznica ta zbiegła się z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego, w pierwszej edycji plebiscytu wybieraliśmy „Warszawiankę Stulecia”.

Warszawianka Przemian – tytuł specjalny 2. edycji plebiscytu
Z uwagi na tegoroczne obchody 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 30-lecia pierwszych wolnych wyborów w Polsce, zostanie przyznany tytuł specjalny – „Warszawianka Przemian”. – Mam nadzieję, że tak jak w 2018 roku plebiscytem „Warszawianka Stulecia” przywróciliśmy pamięć o kobietach, które sto lat temu wywalczyły dla nas prawa wyborcze, w roku 2019 plebiscytem Warszawianka Przemian nie tylko przybliżymy mieszkańcom Warszawy wiele postaci kobiet Okrągłego Stołu, ale przede wszystkim wydobędziemy te kobiety z cienia historii czerwca ’89 roku – mówi Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca kapituły i Rady m.st. Warszawy.

Na laur zwycięstwa ma szansę kobieta, liderka społeczna, która na przestrzeni ostatnich 30 lat wybitnie wpłynęła na przemiany w polskim społeczeństwie, a także na rozwój takich wartości jak wolność, demokracja, równość, równouprawnienie, poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, poszanowanie wartości państwa prawa. W celu wyłonienia laureatki, kapituła stworzy listę 5 nominowanych kandydatek. Laureatka, tak jak w przypadku tytułu głównego, zostanie wyłoniona w drodze głosowania warszawianek i warszawiaków.

Kapituła plebiscytu:

  • Ewa Malinowska – Grupińska – przewodnicząca Rady m.st. Warszawy,
  • Anna Ojer – laureatka pierwszej edycji plebiscytu, działaczka społeczna, założycielka grupy „SOS Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD (Centrum Zdrowia Dziecka),
  • Beata Michalec – radna Miasta Stołecznego Warszawy, członkini Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,
  • Agata Passent – dziennikarka, pisarka, założycielka Fundacji „Okularnicy:,
  • Anna Maruszeczko – dziennikarka radiowa i telewizyjna, redaktor naczelna „Urody Życia”,
  • Dorota Warakomska – dziennikarka, doradczyni medialna, członkini stowarzyszenia Kongres Kobiet,
  • Jacek Santorski – psycholog, psychoterapeuta, wydawca i konsultant przedsiębiorców w zakresie psychologii biznesu, założyciel Laboratorium Psychoedukacji,
  • Tomasz Raczek – teatrolog, krytyk filmowy, publicysta i wydawca. Właściciel Instytutu wydawniczego Latarnik.
  • Rafał Dymek – dyrektor polskiej fundacji im. R. Schumana.

Patronat honorowy nad plebiscytem „Warszawianka Roku” objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

Partnerzy: Dom Spotkań z Historią, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, By Insomnia, Oceanic, RISK made in Warsaw, 696 Jewerly

Patroni medialni: Chillizet, Uroda Życia, Polki.pl, VIVA

Więcej informacji na stronie https://www.um.warszawa.pl/warszawiankaroku/

Informacje o pierwszej edycji plebiscytu

Warszawianka Roku
Z inicjatywą reaktywowania plebiscytu na Warszawiankę Roku wystąpiło do stołecznego ratusza Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Do pierwszej edycji plebiscytu „Warszawianka Roku” wpłynęło kilkaset zgłoszeń. O tytuł walczyły m.in.: aktorki, pisarki, działaczki społeczne, ale także bohaterki powstania warszawskiego.

Spośród 107 kobiet (zgłoszenia mieszkańców) kapituła wskazała dziesięć nominowanych do tytułu Warszawianki Roku, były to: Sylwia Chutnik, Agata Diduszko-Zyglewska, Leyla Elsanova, Martyna Goździuk, Krystyna Janda, Dorota Łoboda, Anna Ojer, Maja Ostaszewska, Natalia Szcześniak, Wanda Traczyk-Stawska. Z tego grona w głosowaniu mieszkańców, została wybrana laureatka plebiscytu. Została nią Anna Ojer. 

Warszawianka Stulecia – tytuł specjalny
Zgodnie z założeniami plebiscytu, możliwe jest przyznanie tytułu specjalnego, tematycznie związanego z kontekstem społecznym bieżącej edycji.  W 1918 roku, kobiety w Polsce wywalczyły prawa wyborcze. To był kamień milowy na drodze do równouprawnienia w Polsce. Z tej okazji zeszły rok został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Rokiem Praw Kobiet. Rocznica ta zbiegła się z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego, w pierwszej edycji plebiscytu głosowaliśmy na „Warszawiankę Stulecia”.

Nominowane kobiety wskazali członkowie kapituły plebiscytu, były to: Justyna Budzyńska-Tylicka, Wanda Gertz, Stefania Grodzieńska, Zofia Kuratowska, Agnieszka Osiecka, Irena Sendlerowa, Halina Skibniewska, Maria Skłodowska-Curie, Danuta Szaflarska, Wanda Traczyk-Stawska. Z tego grona w głosowaniu mieszkańców, została wybrana laureatka plebiscytu. Została nią Irena Sendlerowa.