Type to search

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2018 – jutro poznamy laureatów

Podziel się

Nagroda jest przyznawana od 2010 roku w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Celem nagrody jest docenianie i promowanie aktywnych animatorów i nauczycieli oraz prezentowanie ich projektów jako dobrych praktyk. – Każda z edycji konkursu pokazuje bogactwo działań edukacyjno-artystycznych w stolicy. Cieszy nas, że co roku do nagrody zgłaszanych jest coraz więcej projektów. Pokazuje to jak dużą wartość stanowi dla wielu osób edukacja przez kulturę kierowana do różnych pokoleń warszawiaków – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

W Gali wezmą udział Włodzimierz Paszyński, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy, dyrektorzy Biur Kultury i Edukacji, nauczyciele warszawskich szkół, animatorzy i edukatorzy, a przede wszystkim laureaci konkursu i ich goście. Galę poprowadzi Agnieszka Szydłowska z radiowej Trójki, autorka audycji „Radiowy Dom Kultury”.

W 2018 roku do Nagrody zgłoszono 126 projektów. W I etapie oceny wniosków dokonała Kapituła Koordynatorów Dzielnicowych Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej kwalifikując do II etapu 58 projektów. Autorzy projektów, które przeszły do II etapu zaprezentowali je przed Kapitułą Nagrody podczas publicznych prezentacji. Kapituła Nagrody nagrodziła w tym roku 19 projektów oraz przyznała 6 wyróżnień w siedmiu kategoriach konkursowych. Na laureatów konkursu czekają finansowe nagrody, ich pula wynosi 100 tys. zł!

W stolicy rozwijamy Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, który integruje środowiska zajmujące się edukacją kulturalną, instytucjonalne, oświatowe, pozarządowe i nieformalne. Łączy możliwości i potencjał, jaki drzemie w instytucjach artystycznych i instytucjach animacji kultury, organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Dzięki temu w 2012 roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy Warszawski Festiwal Edukacji Kulturalnej. Programem objęci są wszyscy uczniowie warszawskich szkół podstawowych i gimnazjalnych (ok. 100 tys. uczniów). Od 2009 r. przyznajemy również Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej. Mogą w nim startować animatorzy, nauczyciele, a projekt może być realizowany w instytucji kultury, placówce oświatowej, w organizacjach pozarządowych, uczelniach, firmach lub przez osoby fizyczne.