Type to search

„Warszawskie konserwacje” – druga część zwiedzania

Podziel się

Program „Warszawskich konserwacji 2019”

13 kwietnia, sobota
1.    godz. 11.00 – ul. Czerniakowska 2/4, klasztor oo. Bernardynów – kontynuacja remontu podziemi z kryptą oraz konserwacja ołtarza głównego;
2.    godz. 12.30 – ul. Kostki Potockiego 18, kościół św. Anny – konserwacja i restauracja muru, kaplic oraz bramy;
3.    godz. 14.00 – ul. Przyczółkowa 29, kościół św. Elżbiety – remont elewacji, izolacja fundamentów, remont skarbca;
Zapewniamy transport pomiędzy trzema obiektami. (Autobus miejski zostanie podstawiony na ul. Czerniakowską 49/51, z tego miejsca wszyscy chętni będą mogli przejechać w kolejne punkty zwiedzania.)

14 kwietnia, niedziela
To „dzień otwarty”, podczas którego uczestnicy „Warszawskich konserwacji 2019”, będą mogli indywidualnie odwiedzać wyremontowane obiekty. W każdej z lokalizacji będą czekały osoby zaangażowane w proces konserwacji, które opowiedzą o historii zabytku, przeprowadzonych pracach oraz o swoich doświadczeniach związanych z ubieganiem się o dotacje. Wybór tras spaceru, jego kolejność i liczba odwiedzanych obiektów będą zależały wyłącznie od zwiedzających.

Udostępnione zostaną:
1.    godz. 10.00-12.00 – ul. Hetmańska 9 – remont elewacji i fundamentów;
2.    godz. 11.00-13.00 – ul. Brzeska 18 – remont elewacji;
3.    godz. 11.00-13.00 – ul. Marcinkowskiego 7 – remont elewacji z odtworzeniem dekoracji architektonicznej, remont przejazdu, konserwacja skrzynek pocztowych;
4.    godz. 13.30-15.00 – Al. Ujazdowskie 18 – remont elewacji podwórzowych;
5.    godz. 13.30-15.00 – Al. Ujazdowskie 37 – izolacja ścian piwnicznych podwórza pierwszego, remont attyki i gzymsu oraz malowanie elewacji południowej i wschodniej.

Ideą spacerów „Warszawskie konserwacje” jest popularyzacja ochrony zabytków i historii naszego miasta. Ma również zachęcać do składania wniosków dotacyjnych oraz pozwala zapoznać się z procedurą i procesem dotacyjnym. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Broszurę informacyjną „Warszawskie konserwacje 2019” można znaleźć tutaj.

Poprzednie spotkanie odbyło się w weekend 6 i 7 kwietnia. O historii prezentowanych obiektów, ciekawostkach oraz procesie pozyskiwania dotacji i zakresie prac konserwatorskich opowiadali osoby zaangażowane w przywrócenie ich świetności: właściciele, pracownicy Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, konserwatorzy i przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych. 

Dotacje z budżetu m.st. Warszawy. Do 2017 r. pieniądze na remonty były przyznawane wyłącznie na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Od 2018 r. zmieniły się przepisy, dzięki czemu można ubiegać się o dotację na budynki ujęte w gminnej ewidencji zabytków. W latach 2006–2018 miasto przekazało ponad 160 mln zł.