Type to search

Żoliborz bliżej Wisły

Podziel się

Dzięki budowie kładki warszawiacy zyskają możliwość bezkolizyjnego przejścia lub przejazdu rowerem pomiędzy parkiem Kępa Potocka a terenami nadwiślańskimi, bezpośrednio nad jezdniami Wisłostrady.

Zadaniem wykonawcy będzie zarówno wykonanie projektu, jak również uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, a także sama budowa nowej przeprawy. Wśród podstawowy założeń projektowych znalazły się:
•    długość kładki około 60-72m;
•    szerokość użytkowa pomostu, co najmniej 6m, po 3m na wydzieloną drogę dla rowerów oraz chodnik;
•    szerokość ramp zjazdowych dla rowerzystów o świetle co najmniej 3m;
•    schody po obu stronach kładki;
•    platformy widokowe po obu stronach Wisłostrady.

Na obszarze objętym opracowaniem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Dziennikarskiego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Pasa Nadwiślańskiego.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację tego zadania. Więcej informacji o postępowaniu tutaj.

Poprzedni Artykuł