Type to search

Badamy bioderka niemowląt

Podziel się

Wiek niemowlęcy jest niezwykle ważnym i dynamicznym okresem pod względem rozwoju dziecka. Dlatego istotne jest, aby w tym czasie zatroszczyć się o prawidłowy rozwój maluszka i zahamować ewentualne wady rozwojowe. Jedną z nich mogą być nieprawidłowości w rozwoju bioderek u niemowląt. Doskonałym sposobem na zbadanie ich i wdrożenie ewentualnego leczenia, jest przeprowadzenie USG bioderek. Jest to jedno z badań obowiązkowych, jakie należy wykonać u małego pacjenta w pierwszym okresie jego życia.

Kiedy udać się z dzieckiem na badanie ultrasonograficzne bioderek?

Badanie bioderek u niemowląt wykonywane jest dwukrotnie. Pierwszy raz, bezpośrednio po urodzeniu – wówczas lekarz sprawdza stan bioderek noworodka. Jeżeli podczas pierwszego badania zostaną zauważone jakiekolwiek nieprawidłowości, maluszek kierowany jest do dalszej diagnostyki i leczenia, w trakcie którego badanie ultrasonograficzne bioderek będzie jeszcze wielokrotnie powtarzane.

Jeśli jednak zaraz po urodzeniu badanie USG bioderek nie wykaże żadnych nieprawidłowości, to na kolejne niemowlak kierowany jest po ukończeniu 6 tygodni, ale nie później niż przed ukończeniem 12 tygodni. Podczas drugiego badania ocenie podlega prawidłowy przebieg rozwoju stawów biodrowych. Lekarz skupia się na znalezieniu ewentualnych objawów niestabilności czy ograniczeń w odwodzeniu nóżek, ocenie podlega również symetria długości obu kończyn dolnych.

Dlaczego badanie bioderek u niemowląt jest takie ważne?

Dlaczego badanie bioderek jest tak istotne w młodym wieku dziecka? Otóż wynika to z faktu, że kości, z których zbudowany jest staw biodrowy, a więc panewka i wchodząca w tę panewkę głowa kości udowej, są bardzo miękkie i delikatne u noworodków. Niejednokrotnie zdarza się, że dochodzi do zniekształcenia panewki. Jest ono nazywane dysplazją stawów biodrowych. Jeśli nie zostanie w porę zauważone i wykryte, to może w przyszłości powodować wiele problemów z poruszaniem się, bóle stawowe, brak stabilności stawów a nawet zwichnięcia. Głowa kości udowej powinna być zlokalizowana centralnie w panewce stawowej, obraz taki jest prawidłowy oraz nie daje powodów do niepokoju.

Przyczyny występowania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt

Schorzenie, jakim jest dysplazja stawów biodrowych u niemowląt, nie jest rzadkim zjawiskiem. Bywa, że przyczyny jego występowania mają podłoże genetyczne. Jeśli u starszego rodzeństwa w wieku niemowlęcym została zdiagnozowana dysplazja stawów biodrowych, to istnieje dużo większe ryzyko występowania tej nieprawidłowości również u młodszego rodzeństwa. Nie jest to jednak jedyny czynnik determinujący występowanie nieprawidłowości w obrębie stawu biodrowego. Jedną z przyczyn może być także niewłaściwe ułożenie dziecka w łonie matki. Dysplazja znacznie częściej występuje też u dzieci o nieprawidłowej masie ciała.

Zalety badania USG stawów biodrowych u niemowląt

USG, jako badanie diagnostyki obrazowej pozwala szybko, łatwo i w czasie rzeczywistym ocenić stan narządów wewnętrznych oraz stawów. Dzięki badaniu USG lekarz posiada  możliwość łatwego i precyzyjnego zobrazowania miękkich, delikatnych stawów niemowlęcia. Dodatkowym atutem tego badania jest możliwość oceny dynamicznej stawów, również stawu biodrowego.

Do najważniejszych zalet badania ultrasonograficznego zaliczyć trzeba jego bezbolesność, bezinwazyjność i bezpieczeństwo. Badanie USG charakteryzuje całkowity brak negatywnego wpływu na zdrowie. Co więcej, może być ono w razie potrzeby wielokrotnie powtarzane. Dodatkowo jest wiarygodne i wykonane przez doświadczonego diagnostę daje całkowitą pewność odnośnie stanu zdrowia.

Przebieg badania USG bioderek u noworodków

Badanie ultrasonograficzne bioderek, co ważne w przypadku noworodków, nie zajmuje dużo czasu. Odbywa się w pozycji leżącej, na plecach, bez pieluszki. Po uprzednim nałożeniu żelu przez lekarza, staw biodrowy zostaje zbadany przy pomocy głowicy ultrasonografu. Badanie zazwyczaj nie trwa dłużej niż kilkanaście minut a jego wyniki są od razu podawane rodzicom.

Zapraszamy po więcej informacji na stronę: http://www.gabinetusg.com.pl

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *