Type to search

Jakiego rodzaju odpady medyczne są szczególnie niebezpieczne?

Podziel się

Odpady medyczne są to odpady, które powstały w wyniku świadczenia usług zdrowotnych oraz wykonywania badań u pacjentów, na przykład podczas badania tkanek albo krwi. Odpady medyczne są też nieodłączną częścią prowadzenia badań naukowych oraz wszelkich naukowych eksperymentów. Do odpadów medycznych zalicza się usunięte organy, części ciała, a także leki i chemikalia, strzykawki, narzędzia chirurgiczne oraz wszystkie inne akcesoria używane w ośrodkach zdrowia lub szpitalach. Które z tych odpadów są szczególnie niebezpieczne? Jak je utylizować, żeby zachować wszelki środki ostrożności?

Dlaczego utylizacja odpadów medycznych jest taka istotna?

Stosowanie wszelkich zasad dotyczących utylizacji odpadów medycznych chroni przed chorobami zakaźnymi. Dzięki zachowaniu środków ostrożności bez przeszkód można wykonywać badania i zabiegi na pacjentach. To, jak utylizować odpady medyczne można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Przepisy zawarte w tych dokumentach jasno określają sposób magazynowania i sortowania odpadów medycznych oraz to, jak je pakować, oznaczać i transportować.

Klasyfikacja odpadów medycznych

Wyżej wymienione ustawy rozróżniają kilka kategorii odpadów medycznych. Wśród nich znajdują się odpady niebezpieczne. Należy wiedzieć, w jaki sposób je pakować i utylizować, oraz co zalicza się do kategorii odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne to takie, które z uwagi na swoje pochodzenie albo skład chemiczny lub biologiczny stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, albo dla środowiska. Dlatego trzeba dołożyć starań, żeby były one odpowiednio przechowywane, oznaczane oraz transportowane, ponieważ mogą stanowić zagrożenie, na przykład epidemiologiczne.

Co zalicza się do odpadów medycznych niebezpiecznych?

Odpady medyczne, które uznawane są za niebezpieczne to: części ciała, organy oraz pojemniki na krew i konserwanty użyte do przechowywania krwi, odpady amalgamatu dentystycznego, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, resztki i pozostałości z żywienia pacjentów przebywających na oddziałach zakaźnych, chemikalia, w tym znajdują się również odczynniki chemiczne zawierające substancje uznawane za niebezpieczne, odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze albo toksyny czy inne odpady, które są zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, wszystkie odpady, które stwarzają realne zagrożenie, że powodują choroby u ludzi bądź zwierząt.

Znając już odpady, które zalicza się jako niebezpieczne, można je w kontrolowany sposób unieszkodliwiać, tym samym zmniejszając do minimum zagrożenie, które mogłoby powstać w wyniku nieodpowiedniego zachowania się oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Należy pamiętać, że obowiązuje kategoryczny zakaz zbierania zakaźnych odpadów medycznych poza miejscem ich wytworzenia. Jedyny wyjątek od tego zakazu następuje w momencie, kiedy wytwórca odpadów medycznych, które są zakaźne, jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia powstałych odpadów medycznych do specjalnie przystosowanych pomieszczeń, które spełniają wymagania w zakresie magazynowania tego typu odpadów.

Inspirowane: Ekoemka.com.pl – gospodarka odpadami medycznymi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *