Type to search

Forum Spraw Społecznych Eurocities

Podziel się

Celem Forum Spraw Społecznych jest zachęcenie władz miast europejskich do poszukiwania nowych rozwiązań dla kwestii społecznych i współtworzenia innowacyjnych polityk na rzecz integracji społecznej i dobrostanu wszystkich grup wiekowych mieszkańców. Nacisk kładziony jest na poprawę jakości życia grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym i dotkniętych nierównością, w tym szczególnie dzieci, młodzieży i seniorów.

Uczestnicy Forum skupią się również na roli miast we wdrażaniu zasad Europejskiego Filaru Praw Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dzieci, opieki zdrowotnej i długoterminowej oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podczas Forum zostanie przedstawionych 11 nowych deklaracji do poszczególnych, podstawowych zasad filaru w kategorii ochrona socjalna i integracja społeczna.

Ponadto podczas Forum Spraw Społecznych zostanie zaprezentowana nowa publikacja Miasta zapewniające prawa społeczne – edukacja wczesnoszkolna i opieka nad dziećmi w miastach”, która opisuje jakie działania na poziomie lokalnym są wdrażane w zakresie zasady 11. – opieka i wsparcie nad dziećmi.

W Forum Spraw Społecznych Eurocities weźmie udział około 150 uczestników z 50 miast europejskich w tym min. Amsterdamu, Banja Luki, Barcelony, Birmingham, Leeds, Poznania, Rygi, Utrechtu, Warszawy, Wiednia, Zagrzebia i innych.

Forum odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20), obrady będą się odbywały wyłącznie w języku angielskim.

Dziennikarzy zainteresowanych tematyką spotkań zapraszamy na otwarcie Forum w środę, 23 października, godz. 9.00 (aula na parterze, wejście główne do CNK, wejście na legitymacje prasową).

Poprzedni Artykuł
Następny Artykuł