Type to search

Różnorodna, wolna, odpowiedzialna: jaka kultura w Warszawie?

Podziel się

Rola kultury jest nie do przecenienia. Inspiruje, tworzy kapitał społeczny, wspólnotę lokalną, ma głębokie konsekwencje dla równoważenia rozwoju miasta oraz zmniejszania różnic społecznych. Zależy nam na opinii wszystkich mieszkańców, dlatego zapraszamy do rozmowy o nowej polityce kulturalnej Warszawy, o wartościach i zasadach. Niezmiennie liczę na Państwa zaangażowanie. Wspólnie zdecydujmy jakiej kultury chcemy w Warszawie – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.
 
Podczas konsultacji społecznych zapraszamy do rozmowy i zgłaszania uwag na spotkaniu otwartym, w punktach konsultacyjnych lub przez ankietę on-line.
Kalendarz spotkań:
•         17 grudnia, g. 17.00-19.00, Spotkanie otwarte w Służewskim Domu Kultury
•         Punkty konsultacyjne, g. 16.00-19.00:
o    19 grudnia albo 14 stycznia, Warsztat Warszawski  
o    9 stycznia, Muzeum Warszawskiej Pragi
o    10 stycznia, Spotykalnia Biblioteka Sąsiedzka w Galerii Bemowo
 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Nowa polityka kulturalna
Wypracowany partycypacyjnie projekt nowej polityki kulturalnej jest zbiorem wartości i zasad, którymi chcemy kierować się przy jej realizacji. Zadbaliśmy, aby w prace nad jej tworzeniem były zaangażowane różne środowiska, żeby był to proces jak najbardziej partycypacyjny. W dotychczas przeprowadzonych warsztatach i otwartych spotkaniach brali udział przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, aktywiści oraz mieszkańcy.

W lipcu spotykaliśmy się na warsztatach lokalnych, aby rozmawiać o wartościach, które w przyszłości powinny wyróżniać warszawską kulturę. Raport z tych warsztatów zawiera listę najważniejszych zjawisk i trendów kształtujących współczesność, naprzeciw którym powinna wychodzić kultura oraz listę kluczowych wartości wraz z definicjami. We wrześniu podczas warsztatów w formule World Café pracowaliśmy nad zasadami realizacji wartości. Każdy mógł zabrać głos, przedstawić własne pomysły na kulturę w Warszawie, zetrzeć się w sporach, wypracować wspólnie wnioski. Raporty z tych działań dostępne są na stronie https://bit.ly/2DQY3Ad
 
Pracę nad dokumentem organizuje Zespół ds. koordynacji procesu powstawania polityki kulturalnej Warszawy, pracujący w składzie: Aldona Machnowska-Góra, Agata Adamiecka-Sitek, Marek Chodaczyński, Zofia Dworakowska, Alina Gałązka, Marcin Jasiński, Artur Jóźwik, Paweł Łysak, Paulina Nowicka, Adam Sienkiewicz i Mikołaj Ziółkowski.

Obecnie kierunki wyznacza dokument „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia”. Jego krótki horyzont czasowy oraz nowe standardy programowania rozwoju Warszawy, które opisuje Strategia #Warszawa2030, skłoniły nas do opracowania nowego dokumentu. Polityka jest dokumentem kierunkowym, stanowi deklarację zasad i wartości, wyraża sposób myślenia o danym aspekcie funkcjonowania miasta.