Type to search

Samorządy i przedsiębiorcy apelują o dialog

Podziel się

Skuteczną strategię antykryzysową można wypracować tylko w formule, uwzględniającej doświadczenie samorządowców i przedsiębiorców, którzy każdego dnia mają bezpośredni kontakt z ludźmi dotkniętymi kryzysem i sami ponoszą jego skutki. Dobra strategia powinna wytrzymać zderzenie z rzeczywistością.

Stolicy, pozostałym samorządom i przedsiębiorcom przyświecają trzy cele:
·    efektywne docieranie z rozwiązaniami eksperckimi do rządu i parlamentu
·    monitorowanie skutków regulacji wprowadzanych przez państwo
·    potrzeba dyskusji o sposobie podziału ograniczonych środków budżetowych, które w warunkach epidemii muszą być zagospodarowane efektywnie i sprawiedliwie

Wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych rozwiązań. Potrzebujemy wyjść poza dotychczasową formułę dialogu społecznego, która w czasie kryzysu się nie sprawdza. Potrzebujemy poważnej i efektywnej dyskusji o ratowaniu dobrobytu Polaków – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy – Dlatego w pierwszym kroku proponujemy zwołanie Okrągłego Stołu Gospodarczego – forum prawdziwego dialogu, którego tak bardzo w ostatnim czasie brakuje – dodaje.

Pierwszym zadaniem Okrągłego Stołu Gospodarczego, w którym przedstawiciele Warszawy również wezmą udział, będzie wypracowanie merytorycznych rozwiązań, które pomogą w ratowaniu sytuacji Polski w czterech obszarach:
·    ochrony zdrowia – w pierwszej kolejności poprzez opracowanie i przedstawienie raportu, dotyczącego stanu służby zdrowia, a także rozwiązań, służących jego poprawie,
·    odmrażania gospodarki – poprzez realne konsultacje ze środowiskami samorządów i przedsiębiorców, dotyczące wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych – uwzględniające głos ekspertów,
·    ochrony miejsc pracy – poprzez wypracowanie kompromisowych rozwiązań, dla zachowania dotychczasowych miejsc pracy i wysokości wynagrodzeń,
·    solidarności społecznej – poprzez wzmocnienie prawne i finansowe samorządów, które realizują realną, codzienną służbę wobec najbardziej potrzebujących; wsparcia rodzin i jednostek.
Wielopłaszczyznowy kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa wymaga podjęcia niestandardowych działań w zakresie polityki gospodarczej oraz bliskiej współpracy wszystkich, którzy mierzą się z kryzysem na pierwszej linii frontu. Tylko wspólne, przemyślane i poparte wiedzą rozwiązania pozwolą uratować polskie przedsiębiorstwa, miejsca pracy oraz budżet państwa.