Type to search

System Hurtowni Danych – nowe narzędzie analityczne w ZTM

Podziel się

System Hurtowni Danych – nowe narzędzie analityczne w ZTM

System Hurtowni Danych – nowe narzędzie analityczne w ZTM

Szczegółowa i wielowymiarowa analiza danych dotyczących Warszawskiego Transportu Publicznego jest niezbędna dla bieżącego funkcjonowania i rozwoju komunikacji miejskiej w stołecznej aglomeracji. W Zarządzie Transportu Miejskiego został zbudowany specjalistyczny system Hurtowni Danych – nowe narzędzie do zarządzania danymi.

System Hurtowni Danych wykorzystywany jest przez ZTM do przetwarzania dużych próbek danych, dotyczących między innymi liczby kursów, długości linii, odległości międzyprzystankowych, liczby sprzedanych biletów, zdarzeń komunikacyjnych i długości ich trwania, czy też liczby wpływających zgłoszeń mieszkańców dotyczących transportu publicznego. Narzędzie to umożliwia wykonywanie różnorodnych analiz w bardzo krótkim czasie. Pozwala również na porównywanie danych niemożliwe do wykonania „ręcznie” lub przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych. Wyjątkowość systemu Hurtowni Danych polega także na tym, że pobiera on informacje ze źródeł różnego rodzaju (takich jak np. bazy danych, czy pliki csv lub xls, które są automatycznie generowane przez systemy funkcjonujące w ZTM) i łączy je w jednym w miejscu.

Czego analitycy ZTM mogą dowiedzieć się dzięki systemowi Hurtowni Danych? Kilka kliknięć myszką pozwala na zbudowanie zapytania, dzięki któremu otrzymać można informacje o takich aspektach jak, np.:

  • stopień napełnienia pojazdów konkretnej linii w wybranym miejscu, czasie lub na odcinku trasy,
  • liczba wejść pasażerów na daną stację metra w określonym czasie z uwzględnieniem użycia wybranego rodzaju biletu,
  • porównanie liczby sprzedanych biletów pomiędzy wybranymi latami, miesiącami i dniami w podziale na kanały sprzedaży,
  • utrudnienia w ruchu pojazdów komunikacji miejskiej w wybranych dniach (lub innym okresie) wraz z informacją o czasie ich występowania,
  • najpopularniejsze godziny zakupu i kasowania biletów,
  • liczba, miejsce, czas i skala utrudnień wywołanych przez bagaże pozostawione w środkach komunikacji miejskiej,
  • udział osób kupujących bilety w biletomatach mobilnych w ogóle pasażerów korzystających z danej linii,
  • linie komunikacyjne, na których pojawiają się problemy z punktualnością kursowania pojazdów,
  • trasy, na których tworzą się największe korki skutkujące opóźnieniami kursowania komunikacji miejskiej,
  • wielkość sprzedaży różnych rodzajów biletów w poszczególnych dzielnicach Warszawy i okolicznych gminach.

Jak zbudowana jest hurtownia danych w ZTM? Składa się ona z kilku „poziomów”. Pierwszy z nich jest obszarem roboczym – ładowane są do niego dane ze źródeł w niezmienionej formie. Następnie przechodzą one proces weryfikacji pod kątem jakości i zapisywane są w warstwie hurtowni. Na niej z kolei opiera się warstwa analityczna, na której przygotowywane są raporty. Wygląd, rozmiar i objętość poszczególnych raportów zależą od potrzeby analityków i pracowników ZTM.

opublikowano 22 lutego 2019r.