Type to search

Uroczystość w Muzeum Powstania Warszawskiego

Podziel się

Spotkanie jest tradycyjnie okazją do wręczenia odznaczeń powstańcom warszawskim oraz osobom zasłużonym w pracy dla nich lub upowszechniającym wiedzę o zrywie 1944r.
Jest też elementem zlotu harcerskiego i to także do harcerzy, młodego pokolenia, zwracali się mówcy.
Od powstania minęło ¾ wieku. Jest nas już coraz mniej. Już niedługo nie będzie można spotykać się z nami, bo nas nie będzie. Póki jeszcze żyjemy, jesteśmy świadkami historii, i jesteśmy gotowi do przekazywania młodszym pokoleniom tego, czego literatura przekazać nie może. A mianowicie własnych doświadczeń i wrażeń, naszych przeżyć, wiary i solidarności, a co również istotne wdzięczności lub wrogości społeczeństwa. Naszego stosunku do ojczyzny i ojczyzny do nas. To wszystko kształtuje patriotyzm, miłość ojczyzny i gotowość do poświęceń – mówił podczas uroczystości Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy AK.
 
–  Chodząc na grób mojego wuja Andrzeja Arensa, który zginął w pierwszej godzinie Powstania Warszawskiego, pamiętam moment w którym zdałem sobie sprawę, jaki był młody. A te dziewczyny i ci chłopcy szli wtedy walczyć za Polskę i wiedzieli już jakie są najważniejsze wartości. Wiedzieli jak ważna jest ta walka. Ci z Was, którzy zostali wychowani w tym micie, zdają sobie sprawę z tego, jak odważnych decyzji wtedy trzeba było  – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Dzięki tym wartościom byliśmy niezwyciężeni. Dzięki jedności byliśmy silni. Teraz czas na Was młodzi przyjaciele – powiedział Leszek Żukowski, podczas przekazania przesłania Powstańców do młodych Polaków. Podczas uroczystości przesłanie wręczono Andrzejowi Dudzie, prezydentowi Rzeczypospolitej, Rafałowi Trzaskowskiemu, prezydentowi m.st. Warszawy, a także m.in. przedstawicielom harcerzy zrzeszonych w ZHP i ZHR, Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja oraz Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Treść przesłania:
My, Powstańcy Warszawscy, żołnierze Armii Krajowej, 1 sierpnia 1944 roku podjęliśmy walkę z przeważającymi siłami wroga. Przeciwstawiliśmy się totalitarnemu złu, walcząc o wolną Polskę i jej stolicę. Stanęliśmy w obronie wartości, które dla nas były ważniejsze niż życie. Dziś nie musimy już o te wartości walczyć, ale mamy obowiązek kształtować rzeczywistość, w której będą one stale obecne.

W dniu 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pragniemy powierzyć Wam, Młodzi Przyjaciele, pielęgnowanie tych wartości – po to, aby następne pokolenia pamiętały o nich, czerpiąc z nich siłę i inspirację.
Oto wartości, które Wam przekazujemy:
Wolność, Miłość do Ojczyzny, Wierność, Męstwo, Honor, Prawość, Przyjaźń, Tolerancja, Pomoc Słabszym, Sumienność.

Zasady te i ideały przyświecały nam nie tylko w czasie Powstania Warszawskiego, ale także przez wszystkie lata naszego życia.
Wierzymy, że będziecie budować świat oparty na tych wartościach.