Type to search

Warszawa wskazała najbardziej perspektywiczne obszary gospodarki

Podziel się

Warszawa wytypowała tzw. obszary doskonałości gospodarczej, które są najbardziej perspektywiczne dla miasta w okresie do 2040 roku. W wyborze brali udział przedstawiciele biznesu, funduszy inwestycyjnych, badacze trendów gospodarczych, a także urzędnicy ratusza. 

Wytypowanie  kluczowych obszarów ma szczególne znaczenie w sytuacji spowolnienia gospodarczego spowodowanego epidemią. Pozwoli to odpowiednio ukierunkować działania miasta i wspierać te branże, które mają największy potencjał wzrostu, wpisują się w światowe trendy, ale także wykorzystują i wzmacniają lokalny potencjał gospodarczo-naukowy – mówi Karolina Zdrodowska dyrektorka-koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Przeprowadzenie diagnozy Biuro Rozwoju Gospodarczego zleciło spółce Bluehill, a wytypowano w niej:

  • sektor kreatywny, uwzględniający nowoczesne rzemiosło, także branżę gier komputerowych;
  • sektor rolno-spożywczy, z wykorzystaniem biotechnologii i uwzględnieniem założeń biogospodarki;
  • sektor nowoczesnych usług biznesowych z punktem centralnym w postaci usług specjalistycznych i uwzględnieniem ich twórczego charakteru;
  • zieloną gospodarkę komunalną, uwzględniającą zasady gospodarki cyrkularnej oraz ekonomię współdzielenia, stanowiącą odpowiedź m.in. na wyzwania klimatyczne;
  • centrum wsparcia start-upów dla Europy Wschodniej, ze wskazaniem na specyficzną funkcję Warszawy jako „drzwi” do Unii Europejskiej.

Zdefiniowanie kluczowych obszarów pozwoli na lepszą ofertę wsparcia startupów oraz małych i średnich przedsiębiorców, jak również większych firm inwestujących w Warszawie.  Umożliwi zbudowanie treści przekazu w kontekście międzynarodowej promocji gospodarczej i polityki przyciągania talentów, a także kreowanie gospodarczej marki Warszawy – podkreśla Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.

Podczas prac nad diagnozą przeanalizowano dokumenty i raporty dotyczące globalnych trendów, a także materiały z prac w ramach Strategii #Warszawa2030. Odbyły się specjalne warsztaty. Punktem wyjścia do zdefiniowania listy pięciu kluczowych doskonałości gospodarczych, była lista branż gospodarczych, szczególnie istotnych i wykorzystujących potencjał Warszawy np. gospodarka senioralna, przemysł farmaceutyczny, sektor spotkań i wydarzeń, centrum wspierania startupów, optoelektronika, zielona gospodarka, sektor nowoczesnych usług biznesowych czy przetwórstwo rolno-spożywcze, technologie i rozwiązania z obszaru przemysłu. 

Urząd m.st. Warszawy realizuje już wiele projektów wspierających wytypowane obszary doskonałości gospodarczej. Broszura informacyjna na ten temat dostępna jest pod adresem: www.biznes.um.warszawa.pl.