Type to search

Wczoraj i dziś – 15 lat Polski w Unii Europejskiej

Podziel się

Konkurs promuje idee Unii Europejskiej i korzyści płynące z bycia obywatelem Europy wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zadaniem uczestników będzie zobrazowanie 15-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej, ukazanie korzyści z członkostwa w strukturach UE, podkreślenie wspólnych wartości i celów oraz pobudzenie dyskusji o przyszłości Europejczyków.

Udział mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych z Warszawy i gmin wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Prace plastyczne w formacie A3 w formie rysunku lub malunku, mogą zostać wykonane przy użyciu jednej z następujących technik: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika.

Oceni je jury w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-3 oraz klasy 4-8. Nagrodą główną za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z kategorii wiekowej jest aparat fotograficzny. Z kolei autorzy prac, którzy zajmą odpowiednio drugie i  trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej otrzymają przenośny głośnik.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać do 17 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa

PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, XIX piętro, p. 1920 (z dopiskiem „Wczoraj i dziś – 15 lat Polski w Unii Europejskiej”).

Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła).

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj. Dodatkowe informacje można również uzyskać po numerami telefonów: 22 443 02 26 i 22 443 07 80 lub pocztą elektroniczną na adres: europedirect-warszawa@um.warszawa.pl.  

Poprzedni Artykuł