Type to search

Wmurowano kamień węgielny pod budowę Izby Pamięci na Woli

Podziel się

Izba Pamięci będzie miejscem dokumentującym Rzeź Woli i powstańcze losy cywilnej ludności Warszawy. Rok temu, w tym samym miejscu, posadzone zostało drzewo pamięci. – Życzę wszystkim warszawiakom, aby rozumieli wartość miasta, w którym żyją i wartość tego miejsca. Aby to miejsce było drogowskazem dla miasta i dla świata. Nigdy więcej wojny – mówiła obecna na uroczystości Wanda Traczyk-Stawska, przewodnicząca Społecznego Komitetu do spraw Cmentarza Powstańców Warszawy i Honorowa Obywatelka m.st. Warszawy.

Większość ofiar pochowanych w tym miejscu, w kurhanie i zbiorowych mogiłach, pozostaje bezimienna. Chcemy, aby to miejsce było symboliczne. To m.in. dlatego budujemy Izbę Pamięci, w której znajdą się nazwiska ponad 100 tysięcy ofiar. Ale musimy też pamiętać o tych, którzy wciąż pozostają bezimienni – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. Podziękował również inicjatorom przedsięwzięcia związanego z budową Izby Pamięci – pani Wandzie Traczyk-Stawskiej i kierowanemu przez nią Społecznemu Komitetowi do spraw Cmentarza Powstańców Warszawy.

Głos podczas wydarzenia zabrała również przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. – Będziemy w najbliższych dniach oddawać cześć tym, którzy zginęli i tym, którzy przeżyli. Tym, dzięki którym mamy Warszawę taką, jaką mamy. Tak, tkanka miejska została zniszczona, ale duch warszawski wzrósł – powiedziała Ewa Malinowska-Grupińska.

Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod Izbę Pamięci dokonali: Wanda Traczyk-Stawska, przewodnicząca Społecznego Komitetu do spraw Cmentarza Powstańców Warszawy; Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu RP; Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu RP; Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu RP; Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy; Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy oraz kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

W tubie, którą wmurowano we fragment ławy fundamentowej Izby Pamięci, umieszczono: opaskę powstańczą pani Wandy Traczyk-Stawskiej „Pączek”; opaskę powstańczą Haliny Kieroń „Irka”; zdjęcia terenu zrobione przed rozpoczęciem budowy oraz z poszczególnych etapów budowy Izby Pamięci; zdjęcia z uroczystości posadzenia drzewa pamięci; życiorys doktora majora Włodzimierza Kmicikiewicza; zdjęcia pierwszych stron dzisiejszych ogólnopolskich dzienników i aktualne monety; książkę Macieja Janaszka-SeydlitzaHistoria zapomnianego cmentarza” oraz informator o uroczystościach w ramach obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Izby Pamięci na Woli rozpoczyna cykl uroczystości związanych z upamiętnieniem niepodległościowego zrywu z 1944 r. W ramach tegorocznych obchodów zaplanowano około 250 wydarzeń. Cały program uroczystości znajduje się na stronie Urzędu Miasta. Również tam będzie można śledzić transmisje z wybranych wydarzeń.