Type to search

Wyniki rekrutacji do warszawskich szkół ponadpodstawowych

Podziel się

W tym roku w 162 warszawskich szkołach ponadpodstawowych przygotowano 20 468 miejsc – 13 948 miejsc w 98 liceach ogólnokształcących, 5722 w 45 technikach oraz 798 miejsc w 19 szkołach branżowych I stopnia.18 660 zakwalifikowanych uczniów (w tym 413 laureatów) potwierdzało wolę przyjęcia do danej szkoły, składając w niej oryginały dokumentów między 13 a 18 sierpnia.19 sierpnia o godz. 14.00 poznaliśmy wyniki – do szkół przyjęto 17 853 kandydatów. W tym 12 511 do liceów, 4771 do techników i 571 do branżowych szkół I stopnia. 1740 absolwentów nie potwierdziło woli przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani.38,3 proc. przyjętych pochodzi spoza Warszawy.Szkoły dysponują jeszcze 2615 wolnymi miejscami: 1437 miejsc jest w liceach ogólnokształcących, 951 w technikach i 227 w branżowych szkołach I stopnia.Szczegółowe informacje na temat wolnych miejsc pojawią się dziś o godz. 16.00 w elektronicznym systemie rekrutacyjnym i na stronie: edukacja.warszawa.pl. Najpopularniejsze szkołyW tym roku największą popularnością cieszyło się LXIV LO im S. I. Witkiewicza, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 3 uczniów (statystycznie – 3,2) i trzeba było mieć minimum 170,8 punktów.Tradycyjnie oblegane było także Technikum Mechatroniczne (2,57 uczniów na 1 miejsce, 152,35 pkt), IX LO im. K. Hoffmanowej (2,19 uczniów na 1 miejsce, 167,6 pkt) oraz XXVII LO im. T. Czackiego (1,9 uczniów na 1 miejsce, gdzie trzeba było mieć przynajmniej 168,5 pkt).Znaczniej mniejsza niż w latach ubiegłych była liczba kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz sportowych.

Przyczynił się do tego przyjęty przez MEN harmonogram. Kandydaci mieli bardzo mało czasu na złożenie dokumentów oraz przystąpienie do sprawdzianu kompetencji i predyspozycji językowych czy próby sprawności fizycznej – informuje Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Ostatecznie o przyjęcie do klas dwujęzycznych (804 miejsca) starało się tylko 837 uczniów – przyjęto 717, a do klas sportowych i mistrzostwa sportowego (łącznie 401 miejsc) ubiegało się 538 kandydatów, spośród których przyjęto 329 osób.Co dalej?Uczniom nieprzyjętym do danej szkoły przysługuje procedura odwoławcza.W tym roku zgodnie z harmonogramem MEN nie ma postępowania uzupełniającego.Absolwenci podstawówek, którzy nie zostali przyjęci (w tym 1310 kandydatów z poprzedniego etapu rekrutacji), mogą składać podania o przyjęcie do placówek z listy, która zostanie opublikowana na stronie Biura Edukacji i w systemie rekrutacyjnym.O przyjęciu zadecyduje dyrektor danej szkoły (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).Szacujemy że około 2,8 tys. kandydatów nadal poszukuje miejsca w szkołach.