Type to search

Na jakie refundacje z NFZ mogą liczyć diabetycy?

Podziel się

Sprzęt medyczny dla diabetyków refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia przyznaje się na wniosek osoby upoważnionej 

Do marca 2018 roku diabetycy w Polsce mogli liczyć na refundację zestawów do pomp insulinowych. Od marca 2018 roku lista refundacyjna została poszerzona o zbiorniki na insulinę oraz sensory i transmitery do pomp insulinowych. Począwszy od 1 lipca 2018 refundowany sprzęt medyczny dla diabetyków nie jest już ograniczany terminowo. O kolejnym zleceniu na niego decyduje osoba upoważniona do wystawienia zapotrzebowania na przydział sprzętowy. Oznacza to, że świadczeniobiorcom objętym orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności umożliwia się skorzystanie z wyrobów medycznych na zlecenie lekarza bez ograniczeń okresem użytkowania danego sprzętu. Ani pacjent, ani lekarz nie są obligowani terminami przewidzianymi przez producentów sprzętu medycznego jako średni czas jego użytkowania, lecz faktyczną potrzebą chorego do skorzystania z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Argumentami są tu po prostu względy medyczne i aktualny stan zdrowia świadczeniobiorcy. Lekarz, jako osoba upoważniona do wystawienia zlecenia na przydział refundacji, ma prawo uwzględniać przesłanki medyczne, czyli obecny stan zdrowia pacjenta. Wystawnie kolejnego zlecenia na refundowany sprzęt medyczny jest więc w pełni możliwe, nawet jeżeli czas określony dla danego sprzętu medycznego jeszcze nie minął.

Co należy zrobić, aby otrzymać refundowany sprzęt medyczny dla diabetyków?

Aby skorzystać z refundacji na sprzęt medyczny dla diabetyków, udzielanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia należy wykonać trzy kroki. Po pierwsze trzeba udać się do lekarza po zlecenie na taki sprzęt. Lekarz wystawi takie zlecenie, określając liczbę sztuk odpowiedniego sprzętu medycznego. Następny krok to wizyta w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. W tej instytucji konieczne będzie przedstawienie dokumentacji w postaci zlecenia i orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równorzędnego), aby móc wyrobić kartę zaopatrzenia oznaczoną kodem uprawnień dodatkowych (47 ZN). Ostatni krok jest już wizytą w sklepie medycznym dla diabetyków, jak np https://diabetyk24.pl/, do którego przynieść musimy zlecenie i kartę zaopatrzenia (z kodem 47 ZN) w celu wydania nam zestawów infuzyjnych, zbiorników, sensorów lub transmiterów do pompy insulinowej. Można także skorzystać z zakupu sprzętu medycznego przez internet, dosyłają dokumentację uprawniającą do refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia do sklepu.

Refundacja zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej 

Refundacja pojemników na insulinę dotyczy ilości 5 sztuk miesięcznie dla pacjentów z cukrzycą typu I i innych osób używających pomp insulinowych. Pacjent płaci za 30% wartości tego sprzętu, zaś pozostałe 70% jego ceny pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zestawy infuzyjne

Refundacją zestawów infuzyjnych do pompy insulinowej używanej przez pacjenta w domu, objęci są wszyscy diabetycy z orzeczoną cukrzycą typu 1. Przysługuje im 10 sztuk miesięcznie tego sprzętu medycznego.

Sensory/ elektordy 

Sprzęt medyczny dla diabetyków w przypadku sensorów / elektrod do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym, czyli CGM-RT jest refundowany w ilości 4 sztuk na miesiąc w przypadku osób, które nie ukończyły 26 roku życia, ze zdiagnozowaną cukrzycą typu I, które używają osobistej pompy insulinowej. Refundacją objęci są pacjenci niewykazujący objawów hipoglikemii (z grupy prodromalnych). Z refundacji tej nie mogą natomiast skorzystać leczący się alkoholicy z tak zwaną hipoglikemią  poalkoholową. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa 70% procent kosztów sensorów/elektrod, zaś pacjent płaci za 30% ich bieżącej ceny.

Refundacje dla diabetyków: podsumowanie

Warto każdorazowo, ubiegając się o refundację dla diabetyków obejmującą wymieniony sprzęt specjalistyczny, a więc: pompy insulinowe, zbiorniki na insulinę oraz sensory i transmitery do pomp insulinowych, upewnić się, czy dany lekarz posiada stosowne uprawnienia do zlecania refundacji tego sprzętu.

Następny