Type to search

Separator amalgamatu – kto musi go posiadać od stycznia?

Podziel się

Gabinety dentystyczne poprzez instalację separatorów amalgamatu przyczynią się do dbania o środowisko. Obowiązek doposażenia gabinetów w separatory dotyczy tych placówek, w których świadczone są usługi polegające na kontakcie z niebezpiecznym materiałem, jakim jest amalgamat. Poznaj szczegóły dotyczące nowych rozwiązań prawnych i utylizacji amalgamatu.  

Jakie są zagrożenia?

Zagrożenia ze strony nieodpowiedniej utylizacji odpadów zawierających amalgamat są oczywiste. Jest to materiał zawierający rtęć. Badania naukowców potwierdzają, że znaczącym źródłem rtęci elementarnej w środowisku są gabinety dentystyczne, zaraz obok przedsiębiorstw przetwarzających rtęć lub złoto i kopalni rtęci. Co więcej, w procesie metylacji rtęć ulega przekształceniu w najbardziej niebezpieczną formę i taka stanowczo zwiększa poziom realnego zagrożenia dla środowiska i ludzi. Szacuje się, że tylko w Polsce niemal 8 ton rtęci z wypełniania zębów amalgamatem lub wymiany takich plomb na nowe trafia jako odpad do kanalizacji.

Co robi Unia Europejska?

Już teraz dentyści mają obowiązek odpowiedniego postępowania z odpadami zawierającymi wypełnienia amalgamatowe, ich fragmenty lub zęby wraz z nimi. Od 2019 roku do wyłapywania odpadów z amalgamatem posłużą separatory stomatologiczne. Zatem dojdzie jeszcze dostosowanie procedur w zakresie utylizacji zużytych separatorów. To rozwiązanie wprowadzone przepisami rozporządzenia organów Unii Europejskiej, których polityka zmierza do całkowitego zakazu przetwarzania rtęci. Separatory będą musiały pojawić się nawet w tych gabinetach, w których nie stosuje się już wypełnień amalgamatowych, gdyż odpady amalgamatowe powstają także na skutek usuwania plomb, a niestety, mimo iż nie da się dokładnie oszacować liczby Polaków posiadających brzydkie, amalgamatowe plomby, pewne jest, że jest to spory odsetek.

Jakie obowiązki czekają placówki dentystyczne?

Wiele wskazuje na to, że nie wszystkie osoby ze środowiska stomatologicznego są zorientowane w temacie, głównie ze względu na to, że aktualnie Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Zdrowia udzielają informacji o nowej sytuacji w niewystarczającym stopniu. Dodatkowo wielu przedsiębiorców wykorzystuje niewiedzę dentystów. Tymczasem od 1 stycznia 2019 roku każdy gabinet będzie musiał posiadać na wyposażeniu przynajmniej jeden separator przy stanowisku dentystycznym. Ponadto obowiązkowe będzie korzystanie z usług profesjonalnej firmy, która dokona wywozu i utylizacji zużytego separatora. Istotne jest, że w tym zakresie nie mogą działać firmy dotychczas odbierające zużyte odpady medyczne. Wywóz i utylizacja separatorów stomatologicznych powinny zostać zlecone firmie odpowiednio do tego wyposażonej, między innymi w odpowiednie pojazdy, która posiada pozwolenia. Obecne realia pokazują, że na rynku polskim działa tylko jedna taka firma. Ze względu na pojawiające się oferty sprzedaży i utylizacji separatorów ze strony firm nieposiadających stosownych pozwoleń spora grupa środowiska dentystycznego narażona jest na działania niezgodne z prawem.

Tags: