Type to search

Czy umowa zlecenie i umowa o dzieło ma szansę na kredyt?

Podziel się

Powszechnie uważa się, że największe szanse na otrzymanie kredytu każdego typu ma osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Rzeczywiście, większość banków jako idealnego kredytobiorcę postrzega pracownika zatrudnionego najlepiej na czas nieokreślony, natomiast rzadko wspomina o zleceniobiorcach i osobach pracujących na podstawie umowy o dzieło. Sprawdzamy, czy oni również mają szansę na kredyt.

Rodzaj umowy a zdolność kredytowa

To, czy bank udzieli nam kredytu, czy też nie, zależy przede wszystkim od oceny naszej zdolności kredytowej, czyli potencjalnej możliwości spłacania kredytu w przyszłości. Umowa o pracę na czas nieokreślony jest dla banku pewnego rodzaju gwarancją posiadania stałego dochodu przez okres, w którym klient będzie musiał spłacać kredyt. Tymczasem ani umowa zlecenie ani umowa o dzieło tego typu gwarancji nie daje, dlatego też banki podchodzą bardzo sceptycznie do osób pracujących na ich podstawie. Nie oznacza to jednak, że nie mogą one w ogóle starać się o kredyt, bowiem zdolność kredytową buduje nie tylko typ umowy, ale i wiele innych czynników. Jednym z nich jest staż pracy, jakie kredytobiorca posiada. Im dłuższy okres zatrudnienia na podstawie jednej umowy, tym klient jest bardziej wiarygodny. Co więcej, kredytobiorca będzie musiał również wykazać, że osiąga z tytułu umowy zlecenie bądź umowy o dzieło comiesięczne, regularne wpływy. Dodatkowo klient nie może wykazywać się negatywną historią kredytową, czyli powinien w przeszłości regularnie spłacać wszelkie swoje zobowiązania finansowe. Dzięki odpowiednim parametrom, jakimi są długi staż pracy, regularne, możliwie wysokie dochody oraz dobra historia kredytowa, możliwe jest otrzymanie kredytu nawet nie będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Kiedy warto udać się po pomoc?

Należy podkreślić, że nie wszystkie banki akceptują wnioski kredytowe, w których klient wykaże zatrudnienie na umowę zlecenie czy umowę o dzieło. Często poszukiwania odpowiedniej oferty kredytowej oraz banku, który zechce takiego kredytu udzielić są długie i trudne. Warto więc skorzystać z pomocy, jaką oferuje doświadczony doradca kredytowy. Dzięki odpowiedniej wiedzy i praktyce doradca kredytowy jest w stanie wstępnie ocenić, czy na podstawie danej umowy możliwe będzie udzielenie kredytu oraz jaka może być jego kwota, potencjalne odsetki i dodatkowe zabezpieczenia, jakich może wymagać bank. Doradca kredytowy podpowie również, jak w prosty sposób kredytobiorca może zwiększyć swoją zdolność kredytową jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt, co znacznie zwiększy szansę na jego otrzymanie. Tego rodzaju pomoc jest nieoceniona szczególnie w przypadku osób, które nie spełniają wymogów idealnego kredytobiorcy promowanych przez banki.

Umowa zlecenie i dzieło a kredyt hipoteczny – jak to jest?

Umowa zlecenie i umowa o dzieło nie muszą przekreślać szans na otrzymanie kredytu, jednak warto w tym przypadku udać się do doradcy kredytowego, który pomoże w doborze oferty kredytowej oraz wstępnie oceni zdolność kredytową. Dzięki jego pomocy istnieje szansa na szybsze otrzymanie potrzebnych środków pieniężnych.

Tags: