Type to search

Warszawa solidarna z dziećmi chorującymi na raka

Podziel się

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nowotwory są pierwszą przyczyną śmierci niemowląt, a w samej Unii Europejskiej co roku diagnozowanych jest aż 35 tys. nowych zachorowań na raka u dzieci. Z kolei Europejska Wspólnota Raka Wieku Dziecięcego (European Paediatric Cancer Community) podaje, że w krajach wspólnoty żyje około pół miliona osób, które przeżyły raka w dzieciństwie. Skutki choroby odczuwa większość z nich, co wiąże się głównie z metodami leczenia i stosowanymi terapiami. W dodatku istnieją znaczne nierówności w dostępie do opieki i wiedzy w całej Europie, które powodują do 20 proc. różnicy w przeżywalności dzieci w poszczególnych krajach EU.

Wobec tej skali problemu, Parlament Europejski w ramach obecnej kadencji podejmie intensywne działania na rzecz stworzenia przepisów, które pomogą Europejczykom uzyskać równy dostęp do najskuteczniejszych leków i terapii, zwłaszcza w leczeniu dzieci. W tym celu, przy wsparciu sektora pediatrycznego, powstał Europejski Plan Walki z Rakiem i Obszar Misji Walki z Rakiem, który ma połączyć siły krajów członkowskich, aby zwiększyć liczbę wyzdrowień na nowotwór wśród dzieci i młodzieży. Jako kluczowe obszary w planie wskazano dostęp do leków przeciwnowotworowych i innowacyjnych terapii dla młodych pacjentów, najlepszą możliwą opiekę po leczeniu, ale równie istotną kwestią pozostaje również wsparcie psychologiczne i finansowe dla rodzin dzieci chorujących na nowotwór. Europejski Plan Walki z Rakiem i Obszar Misji Walki z Rakiem posłuży do opracowania strategii i wdrażania w UE działań poświęconych nowotworom wieku dziecięcego.

W geście solidarności z dziećmi chorującymi na raka, ich rodzinami oraz młodymi ludźmi, którzy swoją walkę z rakiem wygrali, w pierwszym tygodniu września na złoto był również oświetlony budynek Parlamentu Europejskiego.