Type to search

Jak zdobyć uprawnienia spawacza UDT?

Podziel się

Uprawnienia spawacza UDT są niezwykle cenione na rynku pracy. Zdobyć je można poprzez udział w kursie spawacza UDT organizowanym przez certyfikowaną jednostkę szkolącą. Jak przebiega cały proces i dlaczego warto zdobyć takie uprawnienia? Kiedy mogą się przydać? Sprawdźmy.

Profesjonalny kurs spawalniczy

Aby zdobyć uprawnienia spawacza UDT, należy pozytywnie przejść przez profesjonalny kurs, który prowadzony jest przez certyfikowaną jednostkę edukacyjną. Kurs powinien być odpowiednio udokumentowany, a także zakończony egzaminem sprawdzającym uzyskane kwalifikacje. Wszystko przeprowadzane jest pod nadzorem osoby certyfikującej, która wzięła udział w dedykowanym programie certyfikacji personelu nadzoru spawalniczego, który prowadzony jest przez Urząd Dozoru Technicznego.

Uprawnienia UDT zdobywa się na kolejnym etapie edukacji. Aby przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, spawacz powinien posiadać już podstawowe uprawnienia spawalnicze. Dopiero w kolejnym kroku można przystąpić do zdobycia uprawnień dozorowych, które obecnie są najbardziej cenionymi uprawnieniami spawalniczymi w Polsce oraz w całej Europie. Kursy prowadzą wykwalifikowani specjaliści, a ich pozytywne ukończenie poświadcza wysoki poziom zdobytej wiedzy, a także umożliwia prowadzenie napraw spawalniczych zgodnych z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego.

Czym jest Urząd Dozoru Technicznego?

Państwową jednostką w zakresie bezpieczeństwa urządzeń technicznych w Polsce jest Urząd Dozoru Technicznego. Obecnie w Polsce znajduje się 10 oddziałów terenowych, a także ponad 20 biur, które znajdują się w całym kraju. To w gestii UDT leży przeprowadzanie kontroli urządzeń technicznych, a także wydawania pozwoleń na ich użytkowanie. Do takich urządzeń należą m.in.: wózki widłowe, windy, dźwigi, schody ruchome, podesty, czy kabiny robocze. Każde z nich powinno być w nienagannym stanie technicznym, który zapewni bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z normami Urzędu Dozoru Technicznego. Uzyskanie kwalifikacji niezbędne jest także po przeprowadzanych naprawach, a odpowiadać za nie mogą tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami, w tym spawacz UDT.

Jakie naprawy spawalnicze może wykonywać osoba z takimi uprawnieniami?

Zdobycie uprawnień spawacza UDT otwiera wiele możliwości przed osobami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć tym samym swoją atrakcyjność na rynku pracy. Posiadanie uprawnień pozwala na wykonywanie prac spawalniczych w zakresie urządzeń technicznych. Do podstawowych należą m.in. naprawy spawalnicze. Metodą spawalniczą z powodzeniem można naprawiać m.in. kabiny urządzeń technicznych, ramy kabin, ramy przeciwwag, platformy czy podesty. W niektórych przypadkach spawacz może także wymienić uszkodzony element, jeżeli jego spawanie nie zapewni mu wytrzymałości i możliwości prawidłowej eksploatacji.

Każdorazowo prace powinny być przeprowadzane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także z normami UDT. Tylko w ten sposób można przywrócić urządzenie do eksploatacji, co może ograniczyć koszty prowadzonego przedsiębiorstwa, czy też zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników oraz osób, które obsługują urządzenia.