Type to search

Jakie grupy zawodowe są narażone na wystąpienie niedosłuchu?

Podziel się

Wybierając ścieżkę zawodową, młodzi adepci rzadko zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie czekają na stanowisku pracy. Nawet, gdy podczas przyjęcia zostają zapoznani z obowiązkową podczas szkolenia wstępnego oceną ryzyka zawodowego, rzadko kiedy zapisy w niej zawarte są podstawą do rezygnacji ze stanowiska. Brak wiedzy, w jaki sposób chronić się przed zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy może skutkować poważnymi konsekwencjami w wieku późniejszym. Jedną z najczęstszych chorób zawodowych, występujących zaraz po pylicy i chorobach narządu mowy jest niedosłuch.

Co to jest niedosłuch i kiedy występuje?

Zgodnie z rozporządzeniem traktującym o chorobach zawodowych, o niedosłuchu mówi się gdy obustronny, spowodowany hałasem w pracy ubytek słuchu, mierzony jako podwyższenie progu słuchu, wynosi co najmniej 45 dB. Osoba ubiegająca się o uznanie choroby zawodowej, musi udowodnić pracę w warunkach przekraczających 85 dB, dla uśrednionego, ośmiogodzinnego czasu pracy. Ryzyko utraty słuchu, uzależnione od wieku, płci oraz poziomu i czasu ekspozycji określa norma PN-ISO 1999:2000.

Niedosłuch występuje najczęściej z innymi czynnikami chorobowymi, takimi jak:

  • bóle i zawroty głowy,
  • zaburzenie równowagi,
  • problemy ze wzrokiem, oczopląs.

Jakie zawody są narażone na hałas w pracy?

Przepisy i normy nie podają wykazu zawodów, które są najbardziej narażone na hałas w pracy. Obecnie do pracodawcy należy zapewnienie zatrudnionym takich warunków, w których ryzyko utraty słuchu zostanie zredukowane do minimum. Jednak nie wszystkie czynniki są zależne od woli i budżetu pracodawcy. Zarówno hałas bezpośredni, wynikający z technologii wykonywanej pracy, jak i tzw. tło przyczyniają się do uszkodzenia słuchu. Wśród najbardziej zagrożonych obszarów zawodowych można wyróżnić:

  • przemysł ciężki, wydobywczy i maszynowy,
  • budownictwo, zwłaszcza drogowe,
  • transport drogowy, płyty lotniska, maszyny rolnicze,
  • branża rozrywkowa (dyskoteki, koncerty rockowe),
  • poligony wojskowe i strzelnice.

Jak się chronić przed ubytkiem słuchu?

Podczas gdy przy niektórych pracach można zastosować środki profilaktyczne, na przykład odpowiednio dobrane nauszniki, niektóre prace ze względów bezpieczeństwa lub z przyczyn praktycznych (np. barmani lub nauczyciele) nie są chronione przed hałasem. Pracodawcy mają obowiązek badania poziomu natężenia decybeli oraz regulowania czasu pracy w hałasie, ograniczając narażenie, nie zawsze jest to jednak przestrzegane. Dlatego po przebywaniu w głośnych pomieszczeniach należy samemu zadbać o to, by nie pogarszać swojego stanu, dając uszom odpocząć. Słuchanie głośnej muzyki, zwłaszcza przez słuchawki douszne dodatkowo pogorszy słuch.

Co zrobić, gdy słuch jest już uszkodzony

W przypadku niedosłuchu z pomocą przychodzą nowinki medyczne. Na rynku dostępne są coraz nowsze cyfrowe aparaty słuchowe, dzięki którym osoby z niedosłuchem mają możliwość dobrego słyszenia. Aparaty te, odpowiednio dobrane, dostosowują się do potrzeb użytkownika, redukując szumy otoczenia i poprawiając komfort życia.

Podsumowanie

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów, bez którego trudno funkcjonować we współczesnym świecie. Dlatego warto dbać o niego przez całe życie. Wybierając zawód, w którym występuje wysokie ryzyko narażenia na hałas w pracy, należy stosować ochronniki słuchu. W czasie wolnym od pracy trzeba zadbać o cichy odpoczynek. W przypadku niedosłuchu warto poprawić sobie komfort życia, dobierając cyfrowe aparaty słuchowe.