Type to search

176 lokali uratowanych przed roszczeniami

Podziel się

– Lokatorzy z budynków przy ul. Malczewskiego 48/50, Elektoralnej 26, Anielewicza 45 i Żeromskiego 66/72 mogą odetchnąć, Bierut im już nie zagraża. Dzięki „małej ustawie reprywatyzacyjnej” w naszych zasobach pozostanie aż 176 lokali. Niestety nadal brakuje dużej ustawy reprywatyzacyjnej, tutaj rząd ewidentnie oszukał naszych mieszkańców obietnicami bez pokrycia, zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz – mówi Paweł Rabiej, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. – My pomagamy realnie, umarzając roszczenia a nie wirtualnie jak pewna komisja, której decyzje są już kwestionowane przez sądy.

W ubiegłym tygodniu podpisano decyzje umorzeniowe dotyczące nieruchomości przy ul.:

  • Naruszewicza 85 na Mokotowie, o pow. ok. 75 m2, obecnie to niezabudowany grunt przy skrzyżowaniu ul. J. P. Woronicza i Samochodowej,
  • ul. Skałackiej 24 na Mokotowie, obecnie to część Rodzinnych Ogródków Działkowych przy skrzyżowaniu ul. Skałackiej i Kostrzyńskiej,
  • Gosławskiego na Mokotowie, obecnie na części gruntu stoi budynek mieszkalny przy ul. Malczewskiego 48/50 w którym jest 17 miejskich lokali mieszkalnych, na części znajduje się pawilon usługowy, a reszta terenu jest wykorzystywana jako parking,
  • Chłodnej 4 na Woli, obecnie to część ulicy Elektoralnej i podwórko, na części gruntu stoją dwa budynki mieszkalne przy ul. Elektoralnej 26 i 28, w tym pierwszym jest 36 miejskich mieszkań,
  • Mireckiego na Woli, obecnie na części gruntu stoi budynek mieszkalny przy ul. Anielewicza 45 w którym jest 97 miejskich lokali, częściowo to teren publicznego placu zabaw, reszta jest niezabudowana,
  • Żeromskiego na Bielanach, obecnie to podwórko, część pasa drogowego ulicy Żeromskiego, na części działki znajduje się budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego 66/72, w którym jest 26 miejskich lokali,
  • Truskawieckiej na Mokotowie, obecnie to pas drogowy ulicy Truskawieckiej, na części znajduje się prywatny budynek mieszkalny, pozostała część jest niezabudowana,
  • Bugaj 16 w Śródmieściu, obecnie to pas drogowy ulicy Bugaj, część  jest użytkowana jako parking, a pozostała część stanowi podwórko.

Tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna (Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy) weszła w życie we wrześniu 2016 r. Wprowadziła ona m.in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. „śpiochów”, czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania (reguluje to art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami).

W lutym 2017 r. rozpoczęto publikacje ogłoszeń o „śpiochach”. W dwudziestu sześciu partiach, w kraju i za granicą (we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji i Izraelu) ukazały się ogłoszenia dotyczące 235 takich nieruchomości.

W styczniu 2018 r. w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne. Ogółem na podstawie „małej ustawy reprywatyzacyjnej” wydano już ponad sto decyzji dotyczących „śpiochów” – miasto odzyskało 90 nieruchomości, w których znajdują się 584 lokale mieszkalne.