Type to search

Forum Przyszłości Kultury 2021

Podziel się

Forum Przyszłości Kultury to organizowany przez Teatr Powszechny w Warszawie od 2017 r. cykl debat, spotkań i wydarzeń artystycznych. Celem organizatorów Forum jest stworzenie „przestrzeni namysłu nad znaczeniem i perspektywami rozwoju kultury we współczesnej Polsce”.

Teatr Powszechny w zaproszeniu na tegoroczną edycję Forum Przyszłości Kultury wskazuje, że „program Forum jest odpowiedzią na sytuację społeczną w Polsce, skupia się na wspieraniu i prezentowaniu nowych, utopijnych wizji. Kulturę rozumiemy szeroko jako szereg czynników, które organizują całość naszego życia. Jesteśmy miejscem żywo reagującym na zmiany i nowe zjawiska, poddajemy je wnikliwej analizie”.

Jak budować alternatywne wobec państwa relacje społeczne, oparte na równości i współpracy? Jak walczyć z patriarchalną przemocą? Jak budować społeczeństwo oparte na solidarności i trosce? Jak reagować na problemy związane ze zmianami klimatycznymi? – na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć aktywiści, badacze oraz artyści. Do współpracy kuratorskiej zaproszono też pięć aktywistek związanych z ruchami społecznymi: Justynę Samolińską, Zuzannę Karcz, Jankę Świerżewską, Amel Manę i Julię Strzemińską. 

Szczegółowy program Forum można znaleźć na stronie internetowej.