Type to search

Inauguracja roku szkolnego

Podziel się

Ten rok szkolny nie będzie łatwy, co związane jest z wprowadzonymi odgórnie zmianami w systemie oświaty. Jako samorząd ograniczamy ich negatywne skutki, jednocześnie rozszerzając miejską ofertę edukacyjną. Inwestujemy dodatkowe środki w warszawską oświatę. Wprowadziliśmy w zeszłym roku bezpłatną komunikację miejską dla uczniów z warszawskich szkół podstawowych. Jako pierwszy samorząd znieśliśmy opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu. Dzięki temu w budżetach domowych zostaje rocznie nawet do 1000 zł – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Nowe szkoły i przedszkola

Od września 600 uczniów korzysta z nowej szkoły w Ursusie przy ul. Dzieci Warszawy (nowoczesny budynek z dwiema salami sportowymi, trzema boiskami oraz dwoma placami zabaw, koszt 34 mln zł). W szkole zastosowano nowatorskie rozwiązania. Główne ciągi komunikacyjne oraz dwie sale sportowe w budynku mają sufity tłumiące dźwięk. Dzięki temu odczuwalny przez uczniów poziom hałasu jest znacznie mniejszy. W salach sportowych są amortyzujące podłogi, które zmniejszają ryzyko kontuzji i nadmiernego obciążenia stawów. W budynku zastosowano szereg rozwiązań przyjaznych środowisku, m.in. solary, które wytworzą energię do ogrzewania wody oraz instalację do odzyskiwania wody szarej (wykorzystanie wody użytej w umywalkach do spłukiwania wody w toaletach).

W Warszawie subwencja pokrywa mniej niż połowę wydatków edukacyjnych. Do każdej złotówki z MEN, dokładamy drugą. Dbamy o to, żeby nasze dzieci uczyły się w jak najlepszych warunkach – mówiła Renata Kaznowska, wiceprezydentka stolicy podczas inauguracji roku szkolnego w szkole przy ul. Dzieci Warszawy.

W 2015 roku obiecaliśmy, że przy Dzieci Warszawy 42 powstanie szkoła na miarę XXI wieku i dziś tę obietnicę realizujemy. Oddanie do użytku dla uczniów z Ursusa jednej z najnowocześniejszych szkół to dla mnie duża radość i osobista satysfakcja – powiedziała Urszula Kierzkowska, burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Budżet przeznaczony na stołeczną oświatę, łącznie z inwestycjami, wynosi 4,29 mld zł, w tym:

– 2,50 mld zł to środki finansowe Warszawy;

– 1,79 mld zł to subwencja z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pomimo tej trudnej dla budżetu miasta proporcji od 2007 r. zbudowaliśmy 34 przedszkola i 15 szkół, wiele zmodernizowaliśmy. W tym i przyszłym roku zakończy się budowa 12 przedszkoli i czterech szkół.

Gruntowną modernizację przeszła też specjalna szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem. W piątek, 31 sierpnia, efekty prac w tej szkole przy ul. Tarchomińskiej oglądała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy. Koszt modernizacji wraz z budową przedszkola to 10 mln zł. Oprócz wymiany wszystkich instalacji, termomodernizacji, przebudowie pomieszczeń, powstała nowa sala gimnastyczna. W szkole pracuje doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra psychologiczno-pedagogiczna, która jest pionierem w dziedzinie terapii, opieki i kształcenia dzieci z autyzmem ze sprzężeniami. Od 2007 r. w szkole prowadzone są specjalistyczne zajęcia z najmłodszymi w ramach wczesnego wspomagania ich rozwoju.

Od września z nowych przedszkoli korzystają dzieci z Wawra i Białołęki. Białołęka, dzięki inwestycjom oraz wykupie miejsc w niepublicznych przedszkolach, po raz pierwszy ma wolne miejsca, które czekają na najmłodszych mieszańców.

W Warszawie, w tym roku tylko na remonty przeznaczyliśmy aż 122 mln zł. To więcej niż w poprzednich latach (2017 – 116, 5 mln zł, 2016 – 98,5 mln zł). Prace trwały w 433 placówkach, w tym w ponad 260 szkołach i blisko 140 przedszkolach. Ich zakres był szeroki; od malowania ścian, wymiany podłóg, przez kompleksowe remonty sal gimnastycznych, placów zabaw i stołówek, po wymianę okien, ocieplanie elewacji, dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Pomagamy rodzinom w trudnej sytuacji

Mamy rozbudowany system pomocy materialnej dla uczniów. To stypendia, zasiłki szkolne i bezpłatne posiłki. Łącznie na stypendia i zasiłki szkolne co roku przeznaczamy 10 mln zł, w tym 8,5 mln zł to środki własne miasta, a tylko 1,5 mln zł z budżetu państwa.

Wspieramy także uzdolnionych uczniów. To m.in. Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, program Wars i Sawa, Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Szkoła z pomysłem i stypendia „Sapere Auso”.

Na przykład wyróżnienia „Sapere Auso” przyznawane są uczniom z wybitnymi osiągnięciami w wybranej dziedzinie, a nie tylko za uzyskanie wysokiej średniej ocen przedmiotowych. Dodatkowo, katalog kryteriów został przygotowany tak, aby stypendystę m.st. Warszawy charakteryzowały również wybitne osiągnięcia twórcze lub społeczne. Wysokość jednorazowego stypendium od 2017 r. wynosi 3 800 zł. Od 2008 r. pieniądze otrzymało już 1985 osób na łączną kwotę 2,76 mln zł.

Podwyżki dla wychowawców i kadry kierowniczej warszawskich szkół

Od września wychowawcy warszawskich szkół i przedszkoli będą mieli wyższy dodatek. Teraz dodatki za wychowawstwo wynoszą w Warszawie średnio 120 zł w szkołach podstawowych oraz 170 zł w szkołach średnich. Od września wzrosną one odpowiednio o 260 zł i 210 zł czyli do 380 zł. O 50 zł wzrosną również dodatki dla wychowawców w przedszkolach. Zmiana dotyczy blisko 11 tys. wychowawców, czyli 40 procent nauczycieli. Bardzo dużym wyzwaniem dla kadry kierowniczej szkół ponadpodstawowych będzie konieczność przyjęcia podwójnego rocznika uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Wymaga to odpowiedniego przygotowania placówek i kadry nauczycielskiej. Od września 2018 r. pensja dyrektorów szkół zwiększy się średnio o 1000 zł. Wyższy dodatek otrzymają także dyrektorzy przedszkoli (o 500 zł więcej), wicedyrektorzy szkół i przedszkoli oraz kadra zarządzająca innymi placówkami oświatowymi. Łącznie na zwiększenie dodatków w 2018 r. miasto przeznaczy 15 mln zł, a w 2019 r. – 45 mln zł.

W Warszawie nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne

W stołecznych publicznych szkołach i przedszkolach pracuje ponad 28 tys. nauczycieli. Od 2006 r. ich pensje wzrosły średnio o 59% (2006 – 3191 zł, 2018 – 5073 zł). Warszawscy nauczyciele mają najwyższe dodatki motywacyjne – średnio to 600 zł miesięcznie. Dodatki dla najlepszych nauczycieli sięgają nawet 1200 zł. W innych miastach są one znacznie niższe: Wrocław, Kraków – ok. 300 zł, Lublin – ok. 200 zł, Poznań i Łódź – ok. 150 zł, Gdańsk – 140 zł. Pamiętamy również o pracownikach administracji i obsługi. To ponad 12,5 tys. osób. W trakcie ostatnich 12 lat pensja tych pracowników wzrosła o 77% (2006 – 1893 zł, 2018 – 3 362 zł). Ostatnie podwyżki pensji dla tej grupy zawodowej, średnio o 300 zł miesięcznie, miały miejsce we wrześniu 2017 r.

Warszawska oświata w liczbach – samorządowe placówki

  • 56,7 tys. przedszkolaków w 352 przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach,
  • 123,6 tys. uczniów w 249 szkołach podstawowych, 13,8 tys. gimnazjalistów w klasach gimnazjalnych,
  • 35,5 tys. licealistów (103 LO), 18 tys. uczniów w 47 technikach i 1,9 tys. w 33 szkołach branżowych I-go stopnia,
  • 28 tys. nauczycieli i 12,5 tys. pracowników obsługi.