Type to search

Nowa dyrekcja ośrodków kultury na Ochocie i Ursynowie

Podziel się

Ochota

Wybrana na nową dyrektorkę OKO Alicja Brudło to artystka teatralna, wokalistka, menedżerka i animatorka kultury. Ukończyła kulturoznawstwo w Instytucie Kultury Polskiej UW, była stypendystką wydziału teatrologii Freie Universität w Berlinie.
Związana m.in. z Teatrem Ochoty i Teatrem SOHO, współtworzyła Teatr Paragraf-2 oraz Performerię Warszawa. Artystycznie i pedagogicznie działa na scenie i w przestrzeni publicznej, łącząc doświadczenie miejsca oraz historii z narzędziami teatralnymi i sztuką współczesną

Ośrodek Kultury Ochoty (OKO) działa od ponad 40 lat, promując twórczość amatorów i profesjonalistów. Organizuje zajęcia i warsztaty muzyczne, taneczne, teatralne, plastyczne, literackie. 

 

Ursynów

Wybrany na dyrektora Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” Krzysztof Czubaszek jest doktorem nauk humanistycznych; ukończył studia wyższe na kierunku filologia polska (specjalność animacja kultury i nauczycielska) i studia podyplomowe w zakresie komunikacji społecznej i mediów oraz zarządzania dla twórców, artystów i animatorów kultury. Od lat związany z warszawskim samorządem, jako burmistrz Śródmieścia sprawował nadzór nad Wydziałem Kultury i Promocji, Biblioteką Publiczną oraz Domem Kultury „Śródmieście”. Mieszka na Ursynowie.

Ursynowskie Centrum Kultury to nowoczesny obiekt z największą w mieście salą widowiskową (na 350 osób). W grudniu 2020 r. Rada m.st. Warszawy przyznała 18 mln zł na działalność UCK na lata 2021-2024,  przyjęła także uchwałę o utworzeniu nowej instytucji kultury oraz nadaniu jej statutu. Nazwa „Alternatywy” została wybrana przez mieszkanki i mieszkańców Ursynowa.