Type to search

Pół miliona wsparcia dla stołecznych działkowców

Podziel się

Dzięki środkom miasta i województwa możemy wesprzeć ogródki działkowe w projektach, które wpłyną na poprawę jakości wypoczynku i rekreacji. Co istotne, można je też zrealizować w stosunkowo krótkim czasie – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

10 sierpnia uroczyście wręczono umowy dotacyjne przedstawicielom 27. stołecznych ogródków działkowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął konkurs, w ramach którego 27 projektów Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) z m.st. Warszawy otrzyma wsparcie finansowe o łącznej wysokości 500 tys. zł – połowa środków będzie pochodziła z budżetu m.st. Warszawy, druga połowa z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Dzięki przyznanym dotacjom poprawią się warunki korzystania z ROD. Projekty, które uda się zrealizować polegają w szczególności na budowie oraz modernizacji infrastruktury ogrodowej, w tym: budynków gospodarczych i domów działkowca, świetlic, ogrodzeń, bram i furtek. Zostaną również zmodernizowane instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i oświetleniowe oraz pojawią się monitoring czy wiaty śmietnikowe.