Type to search

Program ochrony środowiska – zbieramy opinie i pomysły

Podziel się
E. Lach fot. E. Lach
Program ochrony środowiska – zbieramy opinie i pomysły

Stolica rozpoczyna konsultacje społeczne Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021–2024. Mieszkańcy mogą przekazać pomysły m.in. o jakości powietrza, zieleni, jak i adaptacji do zmian klimatu. Pierwsze spotkanie odbędzie się w środę, 5 lutego, w Centrum Kreatywności Targowa.

Nadrzędnym celem programu jest zrównoważony rozwój Warszawy z zachowaniem istotnych walorów przyrodniczych, poprawą stanu środowiska i ładu przestrzennego. Nowy dokument obejmie kluczowe obszary: jakość powietrza i ochrona klimatu; hałas; pola elektromagnetyczne; gospodarowanie wodami; ochrona powierzchni ziemi przed degradacją; gospodarowanie odpadami; zasoby przyrodnicze i bioróżnorodność; zapobieganie wystąpieniu poważnych awarii w mieście; świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja ekologiczna oraz adaptacja do zmian klimatu.

Konsultacje społeczne mają dwa etapy. Od 5 lutego do 20 kwietnia 2020 r. miasto zbiera potrzeby i pomysły warszawianek i warszawiaków. Potem, w maju i czerwcu 2020 r. mieszkańcy będą mogli przekazać swoje sugestie do stworzonego projektu.

W lutym, marcu i kwietniu odbędą się spotkania poświęcone najważniejszym wyzwaniom. Mieszkańcy mogą wziąć udział w debatach połączonych z warsztatami w Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56 w godzinach 17.00-20.00.

Harmonogram spotkań tematycznych:

  • środa, 5 lutego – czyste powietrze,
  • wtorek, 3 marca – zieleń i bioróżnorodność,
  • środa, 25 marca – przestrzenna wizja miasta,
  • poniedziałek, 20 kwietnia – adaptacja do zmian klimatu.

Uwagi i opinie do powstającego programu można przekazać również pisemnie (Biuro Ochrony Środowiska, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa) oraz za pomocą ankiety online (dostępna wkrótce na stronie konsultacje.um.warszawa.pl).

Zapewnienie dobrej jakości powietrza, poprawa klimatu akustycznego miasta, racjonalne gospodarowanie i zapobieganie zanieczyszczeniu gleby jak również doskonalenie systemu zarządzania terenami zieleni to główne wyznawania Warszawy, które wpływają na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Szczegóły konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska dostępne są tutaj.