Type to search

Reakcja Ratusza na zarzuty radnych Porozumienia

Podziel się

1.    Podczas konferencji zostały  przedstawione  wyłącznie dane dotyczące mikropożyczek, które są jedynie jedną z części tarczy antykryzysowej. Informujemy, że do Urzędu Pracy m.st. Warszawy wpłynęło już (dane na 20 maja br.) ponad 114 tys. wszystkich wniosków w ramach tarczy. Wypłaciliśmy 51 mln zł wsparcia. To już ponad połowa wszystkich przyznanych nam przez rząd środków.

2.    Nie jest prawdą, że Prezydent Rafał Trzaskowski czekał 1,5 miesiąca na skierowanie dodatkowych urzędników do obsługi wniosków w ramach tarczy. Ta decyzja została podjęta niemal od razu po otrzymaniu informacji o lawinowym napływie wniosków. Informujemy, że każdy pracownik musiał być w pierwszej kolejności przeszkolony. Szkolenia były realizowane zgodnie z reżimem sanitarnym tj. po 2 osoby w pomieszczeniu, co wydłużało cały proces szkoleń. Łącznie z Urzędu m.st. Warszawy oddelegowano 150 dodatkowych osób. Jako samorząd musieliśmy również sami zadbać o urządzenia teleinformatyczne. Zainwestowaliśmy w zakup komputerów niemal 0,5 mln zł.

3.    Nie jest też prawdą, że Warszawa nie dba o interesy przedsiębiorców. Kierujący stowarzyszeniem „Metropolia Warszawa” zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Michał Olszewski wraz z Unią Metropolii Polskich oraz Radą Przedsiębiorczości w połowie kwietnia powołali Forum Odbudowy Polskiej Gospodarki oraz zainicjowali „okrągły stół” z przedsiębiorcami. Była to odpowiedź m.in. na niewystarczający dialog społeczny pomiędzy rządem a samorządami i przedsiębiorcami.

Podczas pierwszych rozmów wypracowane zostały rozwiązania, o które apelowali przedsiębiorcy. Są to m.in.:

Obniżka czynszu w miejskich lokalach – w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski przedsiębiorców, którzy byli zmuszeni do całkowitego zamknięcia lokalu. W przypadku całkowitego zaprzestania działalności prowadzonej na dzierżawionym gruncie, miasto zmniejsza czynsz o 90 proc. Przedsiębiorcy, którzy musieli ograniczyć działalność, mogą również złożyć wnioski o obniżki.

Ulgi w spłacie należności – możliwe jest odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty całości lub części należności.

Zwolnienia z opłat lokalnych i ulgi podatkowe – podmioty zobowiązane do zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, które prowadzą działalność gospodarczą w Warszawie, mogą liczyć na odroczenie płatności na okres 3 miesięcy lub rozłożenie jej na raty.

Pomoc najemcom ogródków gastronomicznych – miasto oferuje pomoc przy rozwiązaniu umowy o zajęcie pasa drogowego na prowadzenie ogródka gastronomicznego i zwrot wniesionej opłaty.

Dodatkowo od czerwca do końca roku z inicjatywy prezydenta Rafała Trzaskowskiego, wprowadzamy 50-procentową bonifikatę za zajęcie pasa drogowego m.in. pod ogródki gastronomiczne.

Bezpłatne doradztwo księgowe, biznesowe i prawne w formie online – od marca do grudnia 2020 r. przedsiębiorcy mają do dyspozycji ponad 630 godzin konsultacji tematycznych. Mogą skorzystać z porad w obszarach, które sprawiają im najwięcej trudności, czyli: księgowość, prawo gospodarczo-handlowe, prawo własności intelektualnej oraz obszary biznesowe (m.in.: model biznesowy, przenoszenie działalności do Internetu, promocja w mediach społecznościowych, efektywna sprzedaż czy strategia firmy).
Specjaliści z różnych branż, którzy udzielają praktycznych porad i wskazówek, zapewniają wysoką jakość i wartość merytoryczną programu. Na bieżąco uzupełniają także swoją wiedzę, w tym m.in. z zakresu tzw. Tarczy Antykryzysowej.

4.    Nie jest prawdą, że wzrost zatrudnienia w Ratuszu przez ostatnie dwa lata to kolejnych 3300 urzędników. Informujemy, że od 1 grudnia 2018 r. do 21 maja 2020 r. w Urzędzie m.st. Warszawy zostało zatrudnione 1494 osoby, w tym samym czasie rozwiązano stosunek pracy z 1272 osobami. Podsumowując – wzrost zatrudnienia od 1 grudnia 2018 r. to 222 etaty.