Type to search

Stop mowie nienawiści – lekcje w warszawskich szkołach

Podziel się

Nienawiść ma niszczycielskie skutki. A wszystko zaczyna się od słów. Dlatego w warszawskich szkołach jeszcze przed feriami zostaną przeprowadzone lekcje na temat tego, jak reagować i przeciwdziałać mowie nienawiści – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

W przeprowadzeniu lekcji mogą być pomocne materiały zamieszczone na stronie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń. To podręcznik Kampanii Rady Europy Bez nienawiści „Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka”, który zawiera 22 scenariusze zajęć i działań z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, wiedzę o prawach człowieka oraz możliwe sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści, Kompasik – publikacja z materiałami do pracy z młodszymi dziećmi oraz infografiki.

Żałoba w Warszawie po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza
W związku z tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza, prezydenta Miasta Gdańska, od wtorku do czwartku (15 – 17 stycznia), prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował o odwołaniu w Warszawie wszelkich miejskich imprez o charakterze rozrywkowym, a także o wygaszeniu od 15 do 17 stycznia miejskiej iluminacji na Krakowskim Przedmieściu, moście Śląsko-Dąbrowskim i wyłączeniu światełek miejskiej choinki na pl. Zamkowym. W stolicy są opuszczone do połowy masztu flagi m.st. Warszawy na budynkach zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy oraz jednostki organizacyjne miasta. Flagi na środkach komunikacji miejskiej są przystrojone kirem.

Warszawa – miasto otwarte
Warszawa jest otwarta na każdego człowieka. Jest silna kompetencjami, wiedzą i indywidualizmem swoich mieszkanek i mieszkańców. Akceptacja różnorodności oznacza, że wielość cech nie jest postrzegana negatywnie, ale jako kapitał społeczeństwa i jego instytucji.

Warto przypomnieć, że w warszawskich szkołach od 12 lat realizujemy projekty kształtujące postawę tolerancji i otwartości. W ciągu 12 lat na projekty rozwijające postawy otwartości, poszanowania demokracji, przeciwdziałające ksenofobii, rasizmowi, nietolerancji i budujące przestrzeń dialogu Warszawa przeznaczyła 2,3 mln zł. Przykładowo, w ramach zadania „Młodzi obywatele Warszawy” realizowane są programy wychowawcze mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów w różnych środowiskach, wykształcenie postawy tolerancji oraz otwartości na ludzi pochodzących z różnych środowisk. W ramach zadania „Młodzi warszawiacy innym mieszkańcom” realizujemy działania mające na celu integrację dzieci cudzoziemskich, dzieci uchodźców i z mniejszości narodowych. To także pilotażowy projekt realizowany we wszystkich ochockich szkołach podstawowych – „Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?”. Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego odbyły się obowiązkowe szkolenia, które objęły całą kadrę pedagogiczną (przeszkolono 425 osób).

Szkolenia zostały wysoko ocenione, wyposażyły nauczycieli w umiejętności i wiedzę, którą można wykorzystać na wielu polach, nie tylko w sytuacjach bezpośrednio związanych z dyskryminacją, ale wszelkiego rodzaju konfliktach. Umożliwiły poznanie praktycznych metod i narzędzi pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i wykluczeniu.
W lutym 2018 r. dbając o wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań mieszkańców Warszawy wobec uchodźców i cudzoziemców przeprowadziliśmy kampanię społeczną „Warszawiacy się nie boją”. W spocie i na plakatach, w oparciu o cztery hasła Warszawiacy się nie boją – pomagać uchodźcom, – stanąć w obronie uchodźców, – sąsiada uchodźcy, – zakumplować się z uchodźcą, bohaterowie – mieszkańcy Warszawy dali świadectwo, że nie mają obaw. Postawa bohaterów kampanii „Nie boję się” była wyrazem odwagi i opowiedzeniem się za wartościami solidarności i humanitaryzmu.