Type to search

Symbol Warszawy przejdzie remont

Podziel się

Pierwsze schody
Okładzina schodów zostanie zdemontowana i ponowne ułożona z odpowiednimi spadkami. Ubytki zostaną uzupełnione metodą flekowania ze starannie dobranego kamienia, a całość okładziny scalona kolorystycznie.
Zakres prac remontowych obejmuje także mycie kolumny, oczyszczenie części metalowych, scalenie kolorystyczne i naniesienie powłok zabezpieczających na powierzchnię rzeźby króla Zygmunta III.
Konserwacja i czyszczenie trzonu kolumny oraz samego pomnika powinno być wykonywane z podnośnika.
Obecnie trwa przygotowywanie przetargu, który wyłoni wykonawcę. Remont konserwatorski powinien ruszyć na początku II połowy roku. Zarząd Terenów Publicznych, który nadzoruje remont jego koszt szacuje na ponad 230 tys. zł. Prace potrwają 2-3 miesiące.

Warszawa dba o swój symbol
Kolumna Zygmunta stoi w Warszawie od 1644r. Często przechodzi czyszczenie i remonty. Ostatnio, w 2006r. były remontowane schody, kapitalny remont ze zdjęciem rzeźby z kolumny został przeprowadzony w 1996r.