Type to search

Warszawa centrum tworzenia gier

Podziel się

Rola branży gier w rozwoju gospodarczym stolicy jest nie do przecenienia. Inspiruje, tworzy nowe miejsca pracy, staje się przykładem sukcesu w sprzedaży eksportowej. Gry takie jak Wiedźmin czy This War of Mine wyprodukowane przez warszawskie firmy CD Projekt Red i 11 bit studios to niewątpliwie perełki na arenie międzynarodowej. Jeszcze w tym roku odbędzie się premiera gry Cyberpunk 2077 – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy i dodaje – Warszawa już od kliku lat wspiera rozwój branży gier. Ze środków miejskich finansujemy szkolenia oraz udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach branżowych. Od lat wspieramy również Pixel Heaven Games Festival – największe wydarzenie w Europie dedykowane niezależnym twórcom gier i samym graczom. Warszawa już staje się liderem w produkcji gier wideo w Europie Środkowo- Wschodniej.

Dla przedstawicieli firm produkujących gry wideo, największym atutem prowadzenia działalności w stolicy jest dostęp do utalentowanych pracowników. Zdecydowana większość respondentów badania (65,5%) jest przekonana o dobrej lub bardzo dobrej osiągalności kreatywnych i ambitnych osób, zwracając jednak uwagę na rosnącą dynamikę oraz konkurencyjność branży. Mimo to, łatwość prowadzenia procesów rekrutacyjnych jest również wymieniana jako jeden z największych atutów prowadzenia działalności biznesowej w stolicy – deklaruje tak aż 86,2% ankietowanych. Wysoko oceniana w tym zakresie jest również dostępność infrastruktury biurowej oraz komunikacja.

Warszawscy twórcy gier bardzo dobrze radzą sobie z deficytem pracowników branżowych na rynku, coraz częściej zatrudniając pracowników z zagranicy. Warto tutaj zaznaczyć, że potencjał stolicy w przyciąganiu ekspatów jest oceniany w większości dobrze (44,83%) lub bardzo dobrze (20,69%). Fakt ten należy połączyć z generalnie pozytywną opinią o polskiej branży elektronicznej rozrywki, na co składa się zarówno kondycja rodzimych firm, jak i wyniki sprzedaży większości polskich tytułów. Z drugiej strony przeszkodą w pozyskiwaniu obcokrajowców mogą być średnio niższe wynagrodzenia oraz przede wszystkim bariera językowa związana z funkcjonowaniem w obcym kraju.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że atrakcyjność Warszawy jako miejsca do pracy w gamedevie znacząco rośnie. Ankietowane firmy deklarują bardzo duże potrzeby rekrutacyjne. Zwiększenie liczby etatów w ciągu 2020 roku oznaczać będzie najczęściej przyjęcie od 3 do 5 nowych pracowników (tak deklaruje 41,38%). Tylko 10% przebadanych firm nie planuje wzrostu zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zapotrzebowanie na pracowników w Warszawie będzie również dużo większe niż w pozostałej części Polski – poza stolicą brak planów zatrudnienia deklaruje 38% firm z branży gier.

Największe szanse na zatrudnienie w branży gier mają w najbliższym czasie programiści. Aż 62% ankietowanych firm deklaruje, że to profesja, którą obecnie najtrudniej znaleźć na rynku. Na brak ofert pracy nie powinni narzekać również projektanci gier – problemy z ich rekrutacją ma ponad połowa przebadanych studiów z Warszawy. Niedobór pracowników zauważalny jest również wśród animatorów, producentów, grafików oraz specjalistów ds. marketingu gier.

W perspektywie powstających w Warszawie produkcji, można również liczyć na pracę przy coraz większych projektach. Sumaryczny budżet przekraczający 10 milionów złotych deklaruje w 20,69% firm, które wzięły udział w badaniu. To największe studia zlokalizowane w Warszawie: CD Projekt RED, Flying Wild Hog czy 11 bit studios. Znacznie ciekawiej prezentują się pozostałe progi budżetu przeznaczonego na produkcję: nakłady rzędu 1-2 milionów złotych deklaruje blisko 14% ankietowanych, podobnie jak budżety w wysokości 3-5 milionów. To sugeruje, że w Warszawie powstaje w tej chwili dużo gier z kategorii indie premium. Dominujące są jednak dalej nakłady do 300 tysięcy złotych – takie zdeklarowało prawie co czwarte studio biorące udział w ankiecie.

Mimo, że zrealizowane badanie wskazuje, że stolica ma jeszcze obszary do poprawy – w szczególności w zakresie jakości kształcenia czy współpracy samorządu z przedstawicielami branży, wyniki jasno wskazują, że na przestrzeni ostatnich lat stała się niekwestionowanym liderem wśród polskich miast, w których tworzone są gry komputerowe, przyciągając firmy infrastrukturą, komunikacją, atrakcyjną ofertą kulturalną, a także dostępem do wykwalifikowanych pracowników.

Pozytywny obraz Warszawy w oczach twórców gier, dobre warunki do rozwoju firmy, szeroki dostęp do pracowników, to główne determinanty rozpoczęcia działalności w obszarze gamingu w stolicy kraju – tak wynika z przeprowadzonego badania. Warto zwrócić uwagę także na inne wyniki. Coraz więcej firm dysponuje wyższymi środkami (ok. 10 mln) na realizację indywidualnych projektów, co w dłuższej perspektywie powinno prowadzić do dalszego podnoszenia poziomu produkcji powstających w stolicy – komentuje Anna Krampus-Sepielak, kierownik zespołu ds. branży gier w Krakowskim Parku Technologicznym i jedna z autorek raportu.

O badaniu

Raport pn. „Warszawska Branża Gier 2019/2020” został opracowany przez Krakowski Park Technologiczny, we współpracy z Polish Gamers Observatory oraz GRY-Online.pl na zlecenie m.st. Warszawy. Zawiera on wyniki badania warszawskich producentów gier wideo, przeprowadzonego między wrześniem, a listopadem 2019 r. Opracowanie skupia się na kluczowych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstw i ich relacjach z otoczeniem społeczno-biznesowym, a także ich kondycji finansowej. Zawiera między innymi ocenę jakości życia i prowadzenia działalności w Warszawie, analizę form i warunki zatrudnienia, ocenę wsparcia publicznego, dostępność finansowania czy praktyk wydawniczych.

Podstawą do realizacji badania był kwestionariusz składający się z 49 zamkniętych i półotwartych pytań, który wypełniło 29 firm, co – według szacunków autorów – badania stanowi 48% producentów gier z Warszawy. Reprezentatywna próba zawiera przedstawicieli mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Na podstawie wyników ilościowych, przygotowany został scenariusz badania jakościowego w postaci cyklu ustrukturyzowanych wywiadów przeprowadzonych przez autorów raportu z przedstawicielami czołowych firm gamedevowych. Wywiady zostały zrealizowane w październiku i listopadzie 2019 r.

Krakowski Park Technologiczny specjalizuje się badaniach branży gier od 2014 roku, publikując regularnie raporty Kondycja Polskiej Branży Gier.

Raport został przygotowany w wersji polskiej i angielskiej.