Type to search

Warszawa inspiruje młodych badaczy

Podziel się

Konkurs organizowany jest przy wsparciu Muzeum Warszawy i ma na celu wspieranie młodych badaczy, którzy chcą i mogą zmienić swoje miasto. – Chcemy zachęcać studentów do tego, aby podejmowali w swoich pracach problematykę związaną z wyzwaniami rozwojowymi stolicy. Dzięki różnorodności perspektyw ich prace są cennym źródłem wiedzy o tym, jak funkcjonuje miasto, jak wyglądała jego przeszłość i jak projektować jego przyszłość. Młodzi absolwenci i naukowcy mogą przyczynić się do wzbogacenia wiedzy w obszarach związanych z zadaniami samorządu – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy i dodaje – Zachęcamy studentów wszystkich uczelni do podejmowania tematyki warszawskiej w swoich pracach dyplomowych i do kandydowania o nagrodę.

Zainteresowanie Warszawą jako przedmiotem badań w ostatnich latach rośnie. Z roku na rok odnotowujemy wzrost liczby prac dyplomowych poświęconych stolicy. W poprzednich edycjach (to jest już czwarta, wcześniej konkurs był realizowany pod nazwą „Dyplomy dla Warszawy”, od tego roku „Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe”) łącznie otrzymaliśmy dwieście kilkadziesiąt zgłoszeń z bardzo różnorodnych dziedzin, począwszy od architektury poprzez kulturoznawstwo, transport, ochronę środowiska i geologię. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 czerwca. Tak jak poprzednio oceniane będą:

  • wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu,
  • umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy,
  • wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych  na rozwój stolicy w przypadku ich zastosowania,
  • praktyczna możliwość wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

W wyborze laureatów bierze udział Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele wiodących warszawskich szkół wyższych, a także przedstawiciele Rady Miasta, Urzędu Miasta, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Muzeum Warszawy.

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia – po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy prac wyróżnionych – po 3 tys. zł.

Zgłoszenia zawierające formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, w tym pracą dyplomową, recenzją i rekomendacją promotora oraz potwierdzeniem obrony pracy, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, Warszawa 00-099.

Wyniki poprzednich edycji Dyplomów dla Warszawy

Naukowa Warszawa