Type to search

Warszawa Stolica Sylwestra – akredytacje dla prasy

Podziel się

Dziennikarzy zainteresowanych obsługą medialną wydarzenia prosimy o nadsyłanie wypełnionych formularzy akredytacyjnych do poniedziałku, 30 grudnia do godz. 10.00:
Formularz: http://estrada.com.pl/dla-mediow/
akredytacje@estrada.com.pl

Monika Arent, tel. 666 014 204,
Agnieszka Trybulec, tel. 606 410 209.

Po odbiór akredytacji zapraszamy w poniedziałek, 31 grudnia na teren imprezy na placu Bankowym w godzinach 13.00-15.00 (wejście od ul. Elektoralnej/Przechodniej).
Informacje o imprezie na FB, www.wawasylwester.pl oraz www.um.warszawa.pl