Type to search

Warszawa wspiera warszawskie organizacje pozarządowe

Podziel się

Współpraca m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi odbywa się w różnych obszarach, m.in. finansowym i polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych, w wielu dziedzinach, na przykład w pomocy społecznej, edukacji, kulturze czy sporcie. Trzeci sektor jest ważnym partnerem dla miasta stołecznego Warszawy, obok sektora publicznego i rynkowego. Od wielu lat współpraca ta jest systematycznie budowana i umacniana, obopólnymi wysiłkami. Organizacje pozarządowe wykonując działania publiczne stają się skutecznym, efektywnym i gwarantującym jakość usług realizatorem zadań publicznych. Miasto, w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców, wyłania najlepsze projekty na realizację zadań publicznych, wspierając je finansowo. Na realizację zadań w 2019 roku, miasto zaplanowało 187 mln zł.

W stolicy jest zarejestrowanych 5604 fundacji oraz 7185 stowarzyszeń, cooznacza że warszawski sektor pozarządowy stanowi ok. 11% wszystkich zarejestrowanych w Polsce stowarzyszeń i fundacji (nie uwzględniając Ochotniczej Straży Pożarnej). – Zakładamy, że aktywnie działa ok. 70% pośród zarejestrowanych podmiotów. Oznacza to, że w Warszawie jest aktywnych niemal 9 tys. stowarzyszeń i fundacji – mówi Marta Gumkowska ze Stowarzyszenia Klon/Jawor.

Warszawski sektor pozarządowy charakteryzuje się większym udziałem fundacji niż sektor ogólnopolski: w Warszawie jest ich 43%, w całej Polsce – 19%. Stołeczne fundacje i stowarzyszenia najczęściej zajmują się edukacją i wychowaniem. Następne najpopularniejsze branże to sport oraz kultura.

Przeciętne roczne przychody warszawskich organizacji w 2017 roku wyniosły 49 tys. zł. W całym sektorze przeciętne roczne przychody wynosiły 28 tys. zł. Organizacje z Warszawy najczęściej korzystają z darowizn od osób indywidualnych i firm (65% miało jakieś przychody z tego źródła w 2017 roku). Kolejne, często wykorzystywane źródła to składki członkowskie (43%). – Środki samorządowe stanowią źródło przychodu dla 31% organizacji. Są popularne, choć zasilają budżety organizacji ze stolicy dużo rzadziej niż stowarzyszeń i fundacji w całym kraju – zauważa Marta Gumkowska.

W rankingu potrzeb warszawskich organizacji pierwsze miejsce zajmuje wkład własny do projektów (37% wskazań), drugie: promocja działań i reklama (31%), a trzecie – rozszerzenie działalności organizacji o nowe produkty lub usługi (28%).

Na tle organizacji ogólnopolskich te z Warszawy charakteryzują się większą potrzebą zatrudniania pracowników na stałe (różnica 9 pkt. proc.), za to zdecydowanie rzadziej wskazują na potrzebę zakupu sprzętu (różnica 17 pkt. proc.) oraz podnoszenia kwalifikacji osób zaangażowanych w działania organizacji (różnica 11 pkt. proc.).

Opis wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor i Urzędu m.st. Warszawy Kondycja NGO w Warszawie 2018: https://publicystyka.ngo.pl/warszawska-organizacjo-jaka-jestes.

Poprzedni Artykuł