Type to search

Filtracja sprężonego powietrza – dlaczego jest ważna?

Podziel się

Proces uzdatniania sprężonego powietrza pozwala uzyskać jego odpowiednie parametry. Dzięki temu, może ono być wykorzystane do różnych zastosowań. Sprężone powietrze wymaga nie tylko filtracji, ale również osuszania, ododolejania, a niekiedy naolejania. Dlatego też zainstalowanie układu uzdatniania jest nieodzownym elementem systemu wytwarzania sprężonego powietrza – przedłuża on trwałość urządzeń i zapobiega powstawaniu nieszczelności sieci.

Dlaczego należy filtrować sprężone powietrze?

W czasie sprężania powietrza gwałtownie wzrasta ilość znajdujących się w nim zanieczyszczeń. Środowisko, w którym pracuje sprężarka i warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływają na jakość wytwarzanego skompresowanego gazu. Najnowsze badania wskazują, że w metrze sześciennym zasysanego powietrza może znajdować się do 190 mln cząsteczek zanieczyszczeń, których stężenie w 1 metrze sześciennym po sprężeniu odpowiednio rośnie.

Zanieczyszczenia zgromadzone w medium mogą nie tylko mieć negatywny wpływ na wytwarzane produkty, ale także prowadzić do uszkodzenia odbiorników sprężonego powietrza (narzędzi pneumatycznych), zaworów czy cylindrów, ale także powodować korozję i gromadzenie się osadu w rurociągach i zbiornikach ciśnieniowych oraz wpływać na żywotność wsadu osuszaczy adsorpcyjnych.

Zapobieganie uszkodzeniom i zapewnienie prawidłowego działania instalacji wymaga, aby w instalacji przewidzieć zastosowanie skutecznych filtrów. Można je dobrać  pod kątem indywidualnych potrzeb i wymagań względem jakości sprężonego powietrza.

Zastosowanie filtrów przynosi wymierne korzyści. Z jednej strony oczyszczone, sprężone powietrze gwarantuje wysoką jakość produktów. Z drugiej strony zapobiega uszkodzeniom instalacji i narzędzi pneumatycznych, co prowadzi do wydłużenia żywotności sprzętu. Ponadto, czysta instalacja  zapewnia wyższą sprawność ekonomiczną i pozwala obniżyć końcowe koszty produkcji.

Różne rodzaje filtrów sprężonego powietrza

W sprzedaży dostępne są filtry przeznaczone do usuwania ze sprężonego powietrza cząsteczek oleju, cząstek stałych a także substancji odpowiedzialnych za zapach i smak. Można je podzielić na 4 kategorie filtrów:

  •         filtry odpylające (AFP) zapewniające podstawowe oczyszczenie powietrza eliminujące cząsteczki o wielkości do 5um;
  •         mikro-filtry (AFM) eliminujące cząstki stałe o wielkości 1um i zapewniające maksymalne stężenie oleju w sprężonym gazie w wysokości 0,1mg/m3
  •         submikro- filtry (AFS) usuwające cząstki stałe o wielkości 0,01um i gwarantujące maksymalne stężenie oleju w wysokości 0,01mg/m3
  •         filtry z aktywnym węglem eliminujące smak i zapach oraz zapewniające maksymalne stężenie oleju w sprężonym powietrzu na poziomie 0,003mg/m3.

W zależności od potrzeb, filtry sprężonego powietrza mogą posiadać pływakowy lub elektroniczny spust kondensatu. Urządzenia w wersji premium wyposażone są dodatkowo w manometr różnicowy.

Dla uzyskania najlepszych efektów w zakresie oczyszczania sprężonego powietrza zaleca się zastosowanie filtracji wielostopniowej. Warto dodać, że filtracja jest jednym z elementów procesu uzdatniania powietrza. Dla uzyskania oczekiwanej jakości sprężonego gazu konieczne jest zastosowanie także osuszaczy oraz separatorów kondensatu.

Wysokiej jakości filtry przeznaczone do kompresorów przemysłowych to elementy niezbędne do oczyszczania sprężonego powietrza. Ich zastosowanie jest nieodzowne, gdy chce się osiągnąć pożądaną jakość tego medium.