Type to search

Linkowe wyłączniki awaryjne – zasada działania i zastosowanie

Podziel się

Automatyzacja przemysłu sprawiła, że w większości fabryk i zakładów do pracy wykorzystywane są maszyny. Niemniej jednak, do ich obsługi niezbędni są ludzie. Zgodnie z przepisami, każdy tego typu obiekt musi posiadać specjalne wyłączniki awaryjne, które powodują natychmiastowe wyłączenie konkretnej maszyny w przypadku ewentualnej awarii. Do najpopularniejszych wyłączników należą awaryjne wyłączniki linkowe.

W jaki sposób działają linkowe wyłączniki bezpieczeństwa?

Główną zaletą zastosowania linkowych wyłączników jest fakt, iż mogą być one przełączane z dowolnego miejsca, w którym przebiega linka. Mechanizm działania urządzenia opiera się na naciąganiu stalowej linki, która jest bezpośrednio sprzężona ze zestykiem rozwiernym wyłącznika. W przypadku awarii urządzenia lub jakiegokolwiek innego zagrożenia zerwanie linki skutkuje otwarciem zestyków rozwiernych oraz zamknięciem zestyków zwiernych. Dzięki takiemu mechanizmowi możliwe jest wykrycie pęknięcia linki przez system i natychmiastowe odłączenie zasilania, a co za tym idzie przerwanie pracy danej maszyny.

Obudowy wyłączników linkowych mogą być wykonane z różnych materiałów, ale do najpopularniejszych należą moduły aluminiowe, stalowe oraz z tworzyw sztucznych. Wykorzystanie powyższych materiałów sprawia, że obudowy wyłączników awaryjnych charakteryzują się ponadprzeciętną wytrzymałością. Warto dodać, że obudowy niektórych urządzeń mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, co sprawdza się przede wszystkim w trudnych warunkach przemysłowych (np. podwyższona wilgotność).

System wyłączników bezpieczeństwa musi oczywiście wykrywać, czy linka została przerwana, czy jedynie uległa poluzowaniu (funkcja wykrywania luzu linki). Jest to o tyle istotne, że pociągnięcie linki zawsze wiąże się z aktywacją wyłącznika, aczkolwiek poluzowanie linki nie wymaga jej wymiany tak, jak w przypadku zerwania.

Zastosowanie awaryjnych wyłączników linkowych

Wyłączniki linkowe znajdują zastosowanie głównie w przemyśle, a konkretnie przy przenośnikach taśmowych. Moduły tego typu są bowiem na tyle długie, że odcięcie zasilania przy użyciu wyłącznika grzybkowego byłoby niewygodne i czasochłonne. Dzięki zastosowaniu wyłączników linkowych praca maszyny może zostać przerwana w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że linka została rozciągnięta na całej długości taśmy. System ten znacznie ułatwia wyłączenie maszyny, a także przyspiesza ogólny czas reakcji przy ewentualnej awarii lub usterce. Ponadto, wyłączniki linkowe stosowane są w zakładach, w których istnieje średnie lub wysokie ryzyko wybuchu gazów czy pyłów. Należą do nich kopalnie oraz rozmaite podmioty wykorzystujące niebezpieczne związki chemiczne lub przeprowadzające reakcje chemiczne, których produkty mogą być łatwopalne lub wybuchowe.

Należy jednak pamiętać, że wyłączniki linkowe oraz wyłączniki grzybkowe są jedynie uzupełnieniem systemu środków ochronnych. Nie zapobiegają bowiem wystąpieniu niebezpiecznych czynników oraz nie niwelują zagrożenia, a jedynie powodują zatrzymanie konkretnej maszyny (np. taśmy produkcyjnej). Ponadto linkowy wyłącznik awaryjny powinien być dobrany do specyfiki danego zakładu oraz charakterystyki konkretnej branży, tak aby jego praca była w pełni wydajna.

źródło: newtech.com.pl – pomiar odległości